Arbetsamma museer

I det ständigt pågående arbetet med att göra Wikipedia GLAMmigare gjorde vi under mars en ny insats tillsammans med Arbetets museum och ArbetSam för att få fler entusiaster från alla arbetslivsmuseer att bidra med sin ämneskunskap, sina källor och sitt bildmaterial till Wikimediarörelsens olika projekt.

Början på Tågatan, Åsle tå, Foto: Asleta, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Under två kurstillfällen online, med 12 deltagare från söder till norr, lärde sig deltagarna först att förbättra och skriva nya artiklar och sen att bidra med bilder och filmer till Wikimedia Commons och alla artiklar. Som förberedelse hade deltagarna även gått igenom delar av Wikipediapaketet i Digiteket, de onlinmoduler för bibliotekarier som finns i KBs digitala lärplattform.

Dräkt för elev vid statens sjuksköterskeskola i Göteborg 1954, Foto: Anna Stow, Medicinhistoriska museet, Göteborg, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Utöver det rent redigeringstekniska är det många frågor om relevans och intressekonflikt som är viktiga att reda ut under kurser som den här, där personer som brinner för sina museer och vill berätta alla detaljer behöver anpassa sig till vad Wikipedia är. Det är en svår balans att kunna bidra med ämneskunskap utan att det blir för mycket reklam och att hitta och ange källor till fakta som är självklart för de som redan är insatta och kan allt om ett museum, men genom diskussioner runt både det ena och det andra navigerade vi runt både grynnor och skär. När till exempel alla källor i artikeln om Statarmuseet i Skåne efter en första ambitiös uppdatering kom från egna hemsidan, och därför med rätta ifrågasattes, gjordes en andra omarbetning där källor böts ut mot oberoende externa källor. Att sen kunna gå in i historiken och se hur artiklar förändras gör det enkelt att visa på vilka redigeringar som är positiva och vilka som blir återställda eller ifrågasatta, och sakta men säkert blir artiklarna om arbetslivsmuseer lite bättre!

Ett sovrum på Statarmuseet i Skåne, Foto: Barbro Franckie, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons