Guide till #1Lib1Ref

Kampanjen #1Lib1Ref är åter igång!  Det är en internationell kampanj som riktar sig till personal inom biblioteksväsendet och som går av stapeln vid två tillfällen varje år. Dels 15 januari till 5 februari och dels nu, 15 maj – 5 juni.

#1Lib1Ref handlar om att lägga in källor och referensnoter där sådana saknas på Wikipedia och det rör sig om många ställen! Namnet på kampanjen, tillika hashtaggen, uttalas ”one lib, one ref” och är en förkortning av ”one librarian, one reference”, en bibliotekarie, en referens.

Över hundratusen redigeringar har gjorts världen över under hashtaggen #1Lib1Ref! Kanske är det dags även för dig att lägga till ett antal?

Nu finns en guide på svenska för den som är sugen på att delta. Guiden går bland annat igenom hur du gör för att lägga till en källa på Wikipedia.

Wikipedia:Projekt GLAM/Guide till 1Lib1Ref – Wikipedia

Stort tack till Sofie Sigrinn för arbetet med guiden!