Wikibase Cloud för länkad öppen data

Wikibase är en fri programvara som utvecklas av Wikimedia Deutschland. Illustration Manuel Merz (WMDE) for WMDE, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Wikibase är en fri och öppen programvara som utvecklas av Wikimedia Deutschland och är anpassad för länkad öppen data. Nu kan intresserade sätta upp en egen instans av Wikibase i en ny molnlösning som heter Wikibase Cloud. En fördel är att man kan koppla ihop sig med Wikidata och Wikimedias större ekosystem av fri- och språkoberoende kunskap och öppna upp för egna data till den semantiska webben.

Wikibase utvecklades som mjukvara när den strukturerade databasen Wikidata växte fram från 2012 och framåt. Sedan släpptes Wikibase som egen fristående produkt 2019 med fokus på att kunna länka data även utanför Wikimedias plattformar. Wikibase har mognat och nu finns förutom Wikibase Suit även Wikibase Cloud för att sätta upp en egen installation av Wikibase. Vill man ha full kontroll väljer man Wikibase Suite men den kräver ett mer tekniskt kunnande. Wikibase är redan från början anpassad till den högsta nivån på Five Star Data Model och gör det dessutom enkelt att följa FAIR-principerna.  

Michael Hausenblas, James G. Kim, Five-Star Linked Open Data rating system developed by Tim Berners-Lee., CC0, via Wikimedia Commons

Det finns inget krav på licenser eller vad du vill använda din Wikibase till men det underlättar betydligt för andra om man tydligt visar hur återanvändningen av data får ske. En rekommendation är att vara generös med upphovsrätten genom att använda en fri licens som till exempel Creative Commons Zero (CC0). Länkad data är relationer som uppstår när den används och kopplas samman med andra databaser. Visionen om länkad öppen data är inte ny men kan vara tekniskt svår att genomföra och genom att använda Wikibase Cloud kan denna process göras enklare. Här är en bra beskrivning av visionen för Linked Open Data från Europeana 2012

Vägledande FAIR-principer för dataresurser. SangyaPundir, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Användningen av Wikibase ökar och det blir mer tillgängligt genom Wikibase Cloud. Det växer fram fler exempel på hur data kan modelleras och hur egenskaper och påståenden kan definiera objekt efter egna önskemål då modelleringen är flexibel. Det finns inbyggt stöd för flerspråkig data och möjlighet att lägga till källor, kvalificeringar, rangordningar och värden. Wikibase använder precis som Wikidata SPARQL som språk för frågor och kan exportera data som RDF, N3, JSON och XML. Det ger interoperabilitet med Wikidata och andra delar av den semantiska webben.

Transparens, spårbarhet och att ändringar av uttalanden kan följas över tid genom versionshistoriken är något som kännetecknar Wikimedias plattformar och så även för Wikibase. Det går att se vem som gjort vad, när det är gjort och att källbelägga data och enskilda uttalanden samt att lägga till referenser. Det går att begränsa redigering och åtkomst i linje med organisationens eller samarbetspartnernas behov och att sätta valbara licenser på innehållet.

Logotypen för Wikibase. H. Snater, GPLv3 , via Wikimedia Commons

Wikibase är byggd för samarbete i redigering av data och det finns inbyggt stöd för behörigheter, granskning, aviseringar och godkännanden. Nu när Wikibase Cloud har öppnat kostar det ingenting att ge sig in i världen av länkad data och vi behöver bli fler som samarbetar om vi ska koppla ihop oss i en större gemenskap av data och kunskap.

Logotypen för Wikibase Cloud. M.O.R. Design for Wikimedia Deutschland, CC0, via Wikimedia Commons

Har du frågor kring Wikibase och Wikibase Cloud så kontakta gärna Tore Danielsson. Wikibase Suite och Wikibase Cloud är kostnadsfria produkter som alla får använda.