Fri kunskap för forskning: Öppna normer, vetenskap och AI

Lansering av tre nya rapporter från Wikimedia Sverige.

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vi på Wikimedia Sverige nu har lanserat tre nya rapporter som tillsammans går under titeln Fri kunskap för forskning: Öppna normer, vetenskap och AI. Dessa rapporter utforskar viktiga områden inom text- och datautvinning, artificiell intelligens och öppen vetenskap. Texterna erbjuder många insikter inom dessa ämnen och vad vi kan göra för att främja forskning och innovation.

De tre rapporterna är:

  1. Öppna normer, trestegsregel och panoramafrihet: Denna rapport belyser vikten av öppna normer och hur de kan underlätta forskningsprocesser. Vi diskuterar även trestegsregeln och panoramafrihetens betydelse för tillgång till kunskap.
  2. Öppen vetenskap och öppen tillgång: Här fokuserar vi på principerna bakom öppen vetenskap och öppen tillgång och hur dessa kan stärka forskarsamhället genom att göra forskning mer tillgänglig och transparent.
  3. Text- och datautvinning och AI: Denna rapport undersöker möjligheterna och utmaningarna med text- och datautvinning (TDM) och artificiell intelligens inom forskningen samt de juridiska ramar som påverkar dessa tekniker.

Läs rapporterna här.

Rapporterna är producerade av Eric Luth på Wikimedia Sverige. De är framtagna som en del av projektet Knowledge Rights 21.

Genom att bli medlem i Wikimedia Sverige kan du också vara med och främja fri kunskap. Bli medlem här för att stödja vårt fortsatta arbete och bidra till en mer öppen och inkluderande värld av fri kunskap.