Nu blir det lättare att se Wikipedias bästa artiklar

Svenskspråkiga Wikipedia är i ständig förändring. Inte bara på det sättet att artiklarna skrivs om och att nya tillkommer. Dessutom förändras policies och programvara lite då och då. Sedan 2007 har till exempel kravet på källor blivit mycket hårdare. Och…