Nu blir det lättare att se Wikipedias bästa artiklar

Svenskspråkiga Wikipedia är i ständig förändring. Inte bara på det sättet att artiklarna skrivs om och att nya tillkommer. Dessutom förändras policies och programvara lite då och då. Sedan 2007 har till exempel kravet på källor blivit mycket hårdare. Och för en kort tid sedan togs alla Wikimedia Foundations logotyper bort ur artiklarna. Svenskspråkiga Wikipedia är dessutom nästan unikt med att ha tidsbestämda administratörsskap. Liksom alla förändringar finns det fördelar och nackdelar, men jag är övertygad om att svenskspråkiga Wikipedia åtminstone är på väg åt rätt håll, även om inte allting blir rätt alla gånger.
Den senaste stora förändringen är jag mer övertygad om är positiv än med de flesta andra förändringar. Det har nämligen pågått en diskussion sedan någon vecka om att den stjärna som markerar att en artikel har genomgått en nomineringsprocess för att markeras som en av Wikipedias bästa artiklar borde flyttas. Från längst ut i höger hörn till strax efter artikelnamnet. Se till exempel veckans utmärkta artikel, akkadiska.
Det här betyder att det blir lättare att upptäcka svenskspråkiga Wikipedias bästa artiklar. Vi är inte först med att ha stjärnan närmare artikelnamnet, men vi är åtminstone före engelskspråkiga och tyskspråkiga Wikipedia. Vi får se om de kommer att följa exemplet – och vad det får för konsekvenser för de stjärnmärkta artiklarna.
I arbetet med Wikimedia Foundations långsiktiga arbete med vad som kommer framöver, har det bland annat diskuteras att det ska bli lättare att se kvaliteten på en artikel. Det här är ett sätt. Men titta gärna på ungerska Wikipedia, där man redan har infört bedömnings-verktyget (längst ner här) så att läsarna kan avgöra om de gillar artikeln eller inte. De artiklar som får sämst betyg, kan man sedan lägga högre upp på ”att göra”-listan, och det tror jag kan göra dem bättre snabbare. När inför svenskspråkiga Wikipedia den funktionen? Och vill vi det? Enligt skribenter såsom David Andersson (gästkrönika på Kristianstadsbladet) lider svenskspråkiga Wikipedia av många saker:

Det mest påfallande med svenska Wikipedia är de många faktafelen, det dåliga språket och den bristande känslan för relevans. Trivialiteter får stort utrymme medan väsentligheter förbigås. Själva tanken med ett lexikon som görs av alla är problematisk. Att alla människor har samma värde innebär inte att alla kan lika mycket om första världskriget, atomfysik eller Händel.

Första världskriget är en artikel på ca 26.000 tecken. Och Wikipedia har av tradition haft många krigsintresserade skribenter, så det skulle förvåna mig om inte den artikeln vore ganska bra trots att det finns en skylt längst upp om att det behövs fler källor. Atomfysik däremot är bara 1900 tecken för tillfället. Där är inte ens motsvarande artikel på engelskspråkiga Wikipedia särskilt uttömmande. (Men det finns en ganska fylld kategori som heter Atomfysik och jag gissar att en hel del av informationen finns där, eller i länkarna i artikeln.) Där kan förklaringen ligga i att de grundläggande artiklarna sällan får så mycket uppmärksamhet som man kan tro: det är svårt och ganska otacksamt att skriva basartiklarna, eftersom man måste föra samman så många olika fält. Det är lättare att skriva om enskilda saker. (Georg Friedrich) Händel däremot är mitt favoritexempel. Det är nämligen en ”bra artikel”. Det ser man numera mycket tydligt med hjälp av den blå stjärnan. Jag undrar vad Andersson har att anmärka på den artikeln. Eller om han bara tog tre exempel ur luften – och därmed omedvetet råkade skjuta sig själv i foten.

1 tanke om “Nu blir det lättare att se Wikipedias bästa artiklar

Comments are closed.