Gästinlägg: Belys Wikipedias storhet i skolan!

Kristina Alexanderson (foto: Lars Larsson, cc-by-sa)

[Nedanstående är ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg. Författaren heter Kristina Alexanderson. Hon är lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet i Stockholm, driver flera bloggprojekt för .se:s tävling Webbstjärnan (där hon fick juryns specialpris), och är redaktör och skribent för Kolla Källans idelåda. Hennes blogg finns här.]

Hur ska man som lärare förhålla sig till en källa som Wikipedia? En källa som vem som helst kan redigera i, som vem som helt kan bidra till, som har som mål att samla all världens kunskap. Hur ska vi förhålla oss till en källa, som är så naturlig och självklar för våra elever att om det inte står på Wikipedia, så finns det inte?
I skolan är inställningen till Wikipedia minst sagt kluven, eleverna älskar källan, medan många lärare är mer skeptiska kanske till och med rent avogt inställda. Det finns de lärare som förbjuder elever att använda Wikipedia som källa (se till exempel mitt inlägg från Kungsbacka.). Medan andra menar att Wikipedia är ett bra referensbibliotek, en databas och en bra utgångspunkt för eleverna att hitta andra ”mer trovärdiga källor”. Sedan finns det naturligtvis fler lärare som jag och säger att naturligtvis ska vi använda Wikipedia. Det är en källa lika god som någon annan, och precis som alla andra källor som vi använder ska vi förhålla oss ”kritiska” till den, men det kan vi inte göra om vi inte lär oss hur Wikipedia fungerar, är uppbyggd och bidrar till källan.
I skolan belyses ofta Wikipedia som en osäker och bristfällig källa, eftersom ”vem som helst kan skriva vad som helst”. Jag tycker att vi i skolan istället borde se tvärtom på att ”vem som helst kan bidra” det är en del av Wikipedias storhet. Att vem som helst får bidra till att skapa, redigera innehåll på Wikipedia, är det som är fantastiskt med källan. För det innebär att vem som helst, oavsett bakgrund, och kunskapsnivå kan och får vara med och bidra till att skapa och samla ”all världens kunskap”, får vara med och bidra till att utöka och förbättra uppslagsverkets innehåll.
I mina ögon är det är en otrolig idé som bygger på en tilltro till att ”vanliga” människor kan, vill och kommer att skapa innehåll. Hela idén bygger på att det inte bara är experter, som mot betalning kan vara med och bidra till att kunskap samlas och det är stort. Det är något som vi i skolan ska uppmuntra, och inte se ner på.
I skolan glöms detta ofta bort, och istället lyfter man fram redigeringsmöjligheten som källans främsta brist. Att Wikipedia inte är tillförlitig för att det inte finns någon redaktion, eller redaktör som styr över innehållet, och bestämmer vad som ska stå i artiklarna, utan att det är alla som använder källan som gemensamt skapar och håller koll på att den fakta, och att det innehåll som finns i källan är korrekt. Att alla kan bidra ses som en brist istället för något stort, fantastiskt. I skolan säger man Wikipedia är inget som vi ska bidra till eller använda, utan istället säger lärare i många skolor, i många klassrum till sina elever att inte använda Wikipedia utan använda andra uppslagsverk, som NE istället.
NE är också en källa som har brister, som att

  • den kostar pengar (abonnemangsavgift)
  • den är inte öppna och tillgängligt för alla
  • den är inte lika aktuell
  • den uppdateras inte strax efter att en händelse inträffat, vilket Wikipedia faktiskt görs (Ett trivialt exempel är Melodifestivalen, Haiti ett mer seriöst exempel)
  • NE är ingen databas, inget länkbibliotek, för att hitta andra källor, annat material, såsom bilder som fritt får användas

Jag undrar ofta om mina kollegor, som är skeptiska till Wikipedia och förespråkar källor som NE, också belyser NE:s brister lika ingående, som de tar upp Wikipedias ”svagheter”? Eller ligger NE:s styrka i att den har en redaktion, som granskar innehållet och att den skapas av ”experter”?
Till mina kollegor som förhåller sig skeptiskt till Wikipedia vill jag säga, tänk en gång till, är inte det som ni ser som Wikipedias svaghet, just en del av källans styrka. Wikipedia är en källa som är öppen och tillgänglig för alla. Dessutom är det stort att vem som helst till kan vara med och bidra, och skapa all världens kunskap. Till och med Du och jag är inbjudna och för att Wikipedia ska bli så mångsidig som möjligt bör vi alla hjälpa till och bidra.

[Vill du också skriva ett gästinlägg på den här bloggen? Kontakta Lennart Guldbrandsson.]