Varför är japanska toaletter viktiga?

Symbolen för utmärkta artiklar
Symbolen för utmärkta artiklar

När jag föreläser om Wikipedia brukar jag framhålla Wikipedias utvalda artiklar, alltså de artiklar som har genomgått en nomineringsprocess för att kunna visas upp som Wikipedias bästa artiklar. Det är inte många artiklar som lyckas nå den äran. Just nu är det bara 1,6 promille av alla artiklar på svenskspråkiga Wikipedia som kan tillhör de utvalda artiklarna. Det visar hur hårda wikipedianerna är mot artiklarna, och det tyder också på att alltför få nominerar artiklar till att bli utvalda. Om du hittar en artikel som du tycker är bra, nominera den här så kanske den hamnar på Wikipedias huvudsida – den mest lästa sidan på Wikipedia.
Du behöver inte ens vänta på att folk ska gå igenom artikeln, utan enkelt rekommendera en artikel till andra. Märk upp artikeln som rekommenderad genom att klicka ”redigera” och längst ner i artikeln skriva:

{{Rekommenderad}}

Klicka ”spara” och gå sedan in på artikelns diskussionssida. Klicka ”lägg till ämne”, skriv ”Rekommenderad artikel: motivering” i rubrikraden, och i textrutan motiverar du varför du gillar artikeln. (Du bör inte rekommendera artiklar som du själv har bidragit mycket till – det är dels för att det är svårt att gradera sitt eget skrivande, dels för att uppmuntra folk att lägga märke till andras skrivande.)
De utvalda artiklarna finns dessutom i två varianter: bra artiklar (just nu 320 artiklar) och utmärkta artiklar (259 artiklar). På engelskspråkiga Wikipedia finns det fler utmärkta artiklar, men andelen är inte särskilt mycket större. Och där skulle en tryckt version av de utmärkta artiklarna bli en imponerande bok. Kraven för att bli en utmärkt artikel är hårda:

En rekommenderad artikel …

 1. saknar åtgärdsmallar.
 2. … ger sammanhang, se Wikipedia:Skriv ut det självklara.
 3. … täcker in det viktigaste inom området.
 4. … har ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.
 5. … ingår i wikistrukturen med wikilänkar, interwikilänkar och kategorier.
 6. … innehåller åtminstone en summarisk källförteckning.
 7. … har klarlagd upphovsrättsstatus för alla bilder som finns. En artikel helt utan bilder kan väljas till rekommenderad eller bra.

En bra artikel skall dessutom …

 1. … ha en kortfattad, välformulerad och översiktlig inledning, som är lättförståelig även för den oinvigde.
 2. … innehålla korrekta och balanserade fakta om ämnets förväntade aspekter.
 3. … behandla omstridda fakta på ett neutralt sätt med noggrant urval av referenser.
 4. … i huvudsak bygga på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Wikipedia:Pålitliga källor).
 5. … ha en disposition med underrubriker och innehållsförteckning.

Utöver ovanstående, är en utmärkt artikel dessutom …

 1. uttömmande, den saknar inga större faktauppgifter.
 2. … skriven med ett genomarbetat språk, det vill säga att:
  • fackuttryck ska länkas, och inte användas mer än nödvändigt.
  • språket ska vara modernt, utan ålderdomliga stavnings- eller böjningsformer.
  • meningsbyggnaden ska vara korrekt och förståelig.
  • språket ska vara av professionell standard. Se vidare Wikipedia:Språklig stil.
  • citat och liknande skall återges på svenska. Om citatet är översatt, så kan det även återges på originalspråk.
 3. … försedd med noter, som specificerar vilka källor som använts för faktauppgifter av icke-trivial natur, i artikeltexten.
 4. stabil: den är inte föremål för redigeringskrig och dess innehåll ändras inte anmärkningsvärt från dag till dag.
 5. … illustrerad med relevanta bilder för artikeln. Bilderna ska vara av god kvalitet och rätt beskurna. Bildernas upphovsrättsstatus (licens) ska vara helt klargjord. Texter i kartor och figurer bör vara på svenska.
 6. … försedd med en fungerande layout utan överlappningar eller andra problem.

Det finns alltså all anledning att titta närmare på Wikipedias bästa artiklar.
En av de utmärkta artiklarna är lite förvånande för många läsare. De brukar skratta till när man nämner den.
Den heter Toaletter i Japan.
Folk tar inte sånt på allvar. Litegrand ser de det som ett tecken på att Wikipedia inte är seriöst, utan att ”vem som helst kan skriva vad som helst”. Men då har de inte läst artikeln, de har inte förstått att den är välskriven, och de har framför allt inte förstått själva poängen med den artikeln.
Poängen är nämligen att Wikipedia är bredare än traditionella uppslagsverk. Eftersom Wikipedia är ett barn av internet-eran och aldrig har blivit tryckt i någon större omfattning, finns det inga krav på att bara vissa ämnen får plats. För det resulterar nämligen i att man väljer – och man väljer alltid sånt som ligger närmare sin egen horisont. För traditionella uppslagsverk i Sverige betyder det artiklar om Sverige.

Världens mest isolerade träd
Världens mest isolerade träd

Utan sådana begränsningar kan skribenter som har andra intressen än det som man ska skriva om få frodas. Ibland resulterar det i listor över sekundära länsvägar i Uppsala län, artiklar om isolerade träd och regnande djur. (Några fler intressanta artiklar finns listade här.)
Andra gånger resulterar det i artiklar som faktiskt har ett symbolvärde. Just artikeln om toaletter i Japan är en sådan symbol-artikel, eftersom den visar på att vi i norra Europa (där de flesta svensktalande finns), tenderar att se det som att toaletter ser ut på ett visst sätt. Men det behöver de inte alls göra. I själva verket finns det såväl franska toaletter som rymdtoaletter – och naturligtvis japanska toaletter (som ser annorlunda ut, eftersom det japanska folket är oerhört teknikintresserade, för att göra en lång historia kort.)
Sammanfattningsvis: att som Nationalencyklopedin medvetet och planerat låta artikeln om världens 55:e största land vara större än artikeln om världens största land (se jämförelse) är också ett sätt att vara vinklad. Artikeln om japanska toaletter tyder på att Wikipedia åtminstone strävar efter att skildra världen utan de kulturella skygglappar som de flesta andra uppslagsverk har. Vi är inte där än, men det är vårt mål. På samma sätt som du kan hjälpa till att rekommendera artiklar kan du också hjälpa Wikipedia att bli mer globalt genom att lägga in följande text i artiklar du tycker är geografiskt vinklade:

{{global}}

Om du tillhör de personer som har kunskap om andra kulturer är det här ett bra ställe att börja på Wikipedia. Där listas alla artiklar som har angivits som geografiskt vinklade. Hugg in!

1 tanke om “Varför är japanska toaletter viktiga?

Comments are closed.