Organisationsmedlem i Wikimedia Sverige

Visste du att Wikipedia är ideellt? Bakom Wikipedia står inte något företag, utan en ideell stiftelse. Det finns heller inga annonser på Wikipedia. Pengarna för att driva Wikipedia kommer istället från donationer.
Men i Sverige finns sedan ett par år en förening som arbetar för att sprida information om Wikipedia och dess systerprojekt. Den heter Wikimedia Sverige och är lika ideell som Wikimedia Foundation. Jag är dess ordförande. Vi har gjort fantastiska saker under de år vi har funnits: anordnat konferenser, gett ut böcker, hållit kurser och workshops, startat projekt på Wikipedia som har gett såväl text som bilder, träffat människor och knutit kontakter, pratat med media, stöttat fotosafaris, arbetat tillsammans med de andra nationella stödföreningarna, och till och med blivit den tredje största stödföreningen i världen, räknat i antalet medlemmar.
Men vi har gjort det på en mycket stram budget.
Det skulle vi vilja ändra på. Vi har många fler idéer, saker som vi är på gång att göra, men där vi helt enkelt inte har resurser. Med större budget skulle vi kunna ersätta våra volontärer för det de lägger ut i tid och arbete, göra några av konferenserna gratis, för att öka antalet deltagare (och därmed sprida mer information), göra fler broschyrer, delta på fler mässor, stötta folk som vill lägga in filmer i Wikipedia, stödja utvecklingen av Wikipedias programvara, för att bara nämna några av de saker vi har på gång.
I år kommer vi att delta på Bok- & Biblioteksmässan. Där finns det ett ypperligt tillfälle att hjälpa oss att sprida fri kunskap. Om din organisation ska dit, kom förbi monter E00:11 (rakt fram och första till vänster från huvudentrén) och säg till volontärerna där att ni vill bli organisationsmedlemmar. Det kostar 1000 kr per år. Om ni blir medlemmar vid Bokmässan räcker ert medlemskap över hela 2011. Läs mer om Wikimedia Sverige på vår webbplats och vidare här i bloggen.