Inspiration till Wikisafari

Om man är sugen på att ordna en Wiksafari men inte riktigt vet var man ska börja, hur gör man då? Som tur är finns det en hel del sätt att se vad som behöver illustreras på Wikipedia. En väl inarbetad variant är att titta på alla artiklar som är märkta av bidragsgivare till Wikipedia att de behöver illustreras. Detta är ett sätt som är bra för att det går att hitta flera olika ämnesområden, och inte bara uppdelat geografiskt. Geografiskt sett är den nedbruten till länsnivå, till exempel Kategori:Illustrationsbehov-Gotlands län.

Men det finns fler sätt att hitta artiklar. Jag börjar med ett par som baserar sig på koordinater. Det första är Wiki Shoot me! och det andra är Coordwithoutpic. Båda fungerar så att de kollar på Wikipedia vilka artiklar som har koordinater men som saknar bild och sedan presenteras de på olika sätt. Jag kan själv inte välja vilken som är bäst utan vilken man föredrar varierar med tillfället.

Ett tredje sätt är att använda sig av Free Image Search Tool (FIST) som går igenom alla artiklar i en viss kategori (eller flera) på Wikipedia och sedan ger förslag på artiklar där det redan finns bilder tillgängliga som inte har använts i artiklar än eller som finns på andra fria webbplatser. Och slutligen listar de också de artiklar till vilka inte en bild hittas. Till exempel kan en sökning på Visby ta fram alla 248 artiklarna i underkategorierna och snällt lista både förslag på vad man kan göra direkt och vad som behöver fotograferas (observera att det kan ta tid att ladda listan).

Om någon har fler tips på hur man kan gå till väga så säg gärna det i kommentarerna.