Språkvårdare, se hit!

Under februari har alla språkintresserade världens tillfälle. De flesta felen på internet går ju inte göra något åt. Men Wikipedia erbjuder en arena där man faktiskt kan göra en insats. På svenskspråkiga Wikipedia har vi varje månad ett nytt fokusområde, och februari ägnas åt… språkvård. Här hittar du massor av artiklar som behöver hjälp med språket på olika sätt: konstiga formuleringar, knappt läsbar svenska, ålderdomliga uttryck som behövs moderniseras, etc. Gör ditt bästa. Just nu är 355 artiklar uppmärkta som artiklar med språkproblem (det kan finnas fler). Hinner vi fixa till alla innan februari är slut?
Gör så här:
1. Gå in på kategorin för de artiklar som har språkproblem: Kategori:Språkvård
2. Välj en artikel och klicka på länken.
3. Läs igenom mallen längst upp, för att se ifall det står något om vad problemet består i
4. Klicka ”redigera” längst upp på artikeln
5. Ändra så att språket blir mer flödande, modernt, läsvärt och värdigt ett bra uppslagsverk (om du inte vet riktigt vad det betyder finns det en bra guide här)
6. Om artikeln är språkligt okej nu, ta bort mallen språkvård. Den finns längst upp i redigeringsfönstret och ser ut så här:

{{Språkvård}}

(eventuellt står det något mer, men om du tar bort allt inom måsvingeparanteserna, så gör du rätt)
7. Rulla ner på skärmen så att du ser knappen ”förhandsgranska”. Klicka på den och läs igenom så att det ser bra ut
8. Rulla ner igen och klicka ”spara”. Nu är artikeln uppdaterad! En artikel mindre i listan och ett steg närmare siffran noll bland de artiklar som behöver språkvård.
Lycka till och tack för hjälpen!