Projekt Internet i Sverige: vi har en portal

En portal på Wikipedia är ”en introduktionssida för ett speciellt ämne”, som portalsidan kallar det. En sådan finns nu även för internet i Sverige.

Den är huvudsakligen uppbyggd för läsare som vill veta mer om ämnet, men också för att ge ingångar till redigering, om förbipasserade känner att de har någonting att tillägga. Det är ett så smalt ämne, där så lite tidigare har gjorts, att jag tror att det är en god idé att lyfta möjligheten att bidra lite extra här, jämfört med till exempel Stockholmsportalen som handlar om svenskspråkiga Wikipedias kanske mest detaljutforskade ämne.

En av de svåraste sakerna med att bygga en bra portal är balansen mellan statiskt innehåll och sådant som är tänkt att bytas ut. På de allra flesta språkversioner på Wikipedia finns det ganska få personer som systematiskt arbetar med varje specifikt ämnesområde, och då blir portalerna helt och hållet beroende av en eller ett par personers tid och energi. Det lär stämma även för portalen Internet i Sverige. Likväl har vi, som de flesta andra portaler, ett gäng månadens någonting. Att man har en månadens artikel, person, webbplats beror inte nödvändigtvis på att dessa fenomen är särskilt aktuella, utan för att kunna växla material på sidan, och många brukar känna att en gång i månaden är lämpligt ofta. Framför allt betyder det inte att man vill ge något särskilt stöd åt den organisation, person eller det fenomen som man lyfter fram.

Lika lite som det faktum att Spotify är månadens artikel innebär någonting särskilt om Wikipedias förhållande till Spotify betyder det att de utvalda artiklarna (i det här fallet rekommenderade) alla råkar vara knutna till den svenska piratrörelsen. Det handlar helt enkelt om att de råkar vara de artiklar inom ämnet som har blivit rekommenderade på grund av sin artikelkvalitet — de som har lagts ned mest tid och energi på. Målet och förhoppningen är förstås att projektet skall leda till att de snart får sällskap av fler.

Den mest dynamiska delen av portalen består av en lista med de senaste ändringarna i artiklar relaterade till ämnesområdet. Det innebär att det alltid händer någonting nytt, även om det var tre veckor sedan man senast bytte artiklar. Nästa steg kanske är att ha en sida för sådant som är aktuellt i till exempel nyhetsrapportering, artiklar relaterade till internet i Sverige som det är extra troligt att läsare kan ha intresse eller nytta av just då. Liksom allt annat på Wikipedia är portalerna pågående projekt, inte färdiga produkter. Min portal är ett förslag. Har någon bättre idéer kan — kommer, får man hoppas — vederbörande att förändra eller lägga till. Portalen får växa i takt med att innehållet den skall presentera gör det, anpassa sig efter vad som finns. Allt på Wikipedia är öppet för förbättring.

Det är fint. Det skulle vara så svårt att bli bättre annars.

Tidigare inlägg: Projekt Internet i Sverige, Projekt Internet i Sverige är i gång, Projekt Internet i Sverige: söka, finna, märka upp, Projekt Internet i Sverige: vad behöver vi göra?, Projekt Internet i Sverige: att söka uppmärksamhet.