Wiki Loves Monuments 2011 – Statistiken

Detta inlägg är skrivet av André Costa som har varit central i projektet Wiki Loves Monuments.

Det svenska bidraget till Wiki Loves Monuments 2011… Hur många fotografier laddades upp egentligen? Vilka var det som tog bilder? Vad föreställde de och var togs de? Och med alla dessa bilder som togs finns det fortfarande bilder som saknas?

Nu när Wiki Loves Monuments 2011 är över tänkte jag att det skulle kunna vara intressant att gräva lite bland siffrorna bakom tävlingsresultaten för se om vissa av dessa frågorna kan besvaras.

Vad? / Hur många?

Totalt laddades 5126 bilder upp under tävlingens gång. Dessa bidrag delas upp i tre kategorier.

  • Byggnadsminnen / Kyrkliga kulturminnen (BBR): 4267 (796)
  • Fornminnen: 648 (232)
  • Övriga (statyer, K-märkta fartyg etc.): 211

Siffrorna inom parentes anger antalet unika kulturminnen som fotograferats i var kategori[1]. Som vi kan se dominerades bilduppladdandet av byggnadsminnen. Kanske inte speciellt förvånande då dessa ofta är lättare att ta sig till samt att de var dessa som visas på kartan på tävlingens hemsida.

Om vi tittar närmare på BBR bidragen ser vi att det togs 2894 (533) bilder på byggnadsminnen, ungefär dubbelt så många som på kyrkor. Det mest illustrerade av BBR anläggningarna var dock Engelbrektskyrkan i Stockholm som totalt fick 134 nya bilder.

Tittar vi istället på fornminnena ser vi att dessa, till antalet bilder, främst föreställer gravfält (182), stenkammargravar (98), runristningar (85) samt hällristningar (36). Tittar vi istället på antalet unika kulturminnen dominerade istället runristningarna med 51 olika stenar. Det mest illustrerade av fornminnena var Anundshög utanför Västerås som totalt fick 31 nya bilder.

Vem?

Genom detta verktyg kan man se att bilderna laddades upp av 166 olika användare. Utav dessa kan inte mindre än 118 stycken kan klassas som nya användare[2]!

Utav de 5094 bilder som laddats upp av vanliga användare kom ungefär hälften (49.82%, 2538 bilder) från dessa nya användarna. Ett imponerande antal flitiga användare som förhoppningsvis kommer att fortsätta bidra med nya bilder även efter tävlingens slut.

Flest bilder bidrog användaren Socrates Petalidis (Socrates se) med, 744 stycken.

Var[3]?

WLM2011 Sweden - kommun.svg
Bidragen till Wiki Loves Monuments 2011 uppdelade efter kommun. Grön: Både byggnadsminne / kyrkliga kulturminnen (BBR) och fornminne Blå: Enbart byggnadsminne / kyrkliga kulturminnen Röd: Enbart fornminne Grå: Inga bidrag

Det i mina ögon mest anmärkningsvärda när man tittar på den geografiska fördelningen av bilderna är att tävlingen fick in bilder på kulturminnen från var och en av Sveriges alla län.

I antal dominerade Stockholms län med 1471 bilder, mer än dubbelt så många som andra platsen Västra Götalands län (706) som i sin tur följdes av Västmanlands län (480) och Västernorrlands län (427).

Tittar man till antalet unika kulturminnen ändras ordningen med Västra Götalands län nu på topp (199) följt av Stockholms län (139), Skåne län (110) och Uppsala län (72).

Om man tittar närmare på Västra Götalands ”unika kulturminne”-siffra ser man att den fått en stor hjälp av fornminnesbilder, 77 stycken vilket är mer än dubbelt så mycket som efterföljaren Kalmar (31) vilket i sin tur är dubbelt så mycket som var och en av efterföljarna.

När?

Även om tävlingen enbart pågick under september var det ändå fritt fram att ladda upp bilder tagna tidigare. Två tredjedelar av alla bilderna togs i september 2011 med ytterligare 10% av bilderna tagna tidigare 2011. Den tidigaste av bilderna togs redan i februari 2001.

Vill man däremot titta på när under tävlingen bilderna laddades upp finns detta verktyget. Från den grafen kan vi se att ungefär hälften av bilderna laddades upp under tävlingens sista vecka.

Vad saknas?

Om vi slutligen tittar till BBR listorna på svenskspråkiga Wikipedia ser vi att andelen illustrerade till ickeillustrerade poster varierar kraftigt mellan länen.

Stockholms län har illustrerat 92% av sina poster, Uppsala 90% och Skåne 87%. Minst antal illustrationer har Östergötland (21%), Jämtland (29%) och Gotland (32%). Kollar man på kommunnivå så varierar siffrorna ännu mer från helillustrerat till helt utan illustrationer.

Dessa siffrorna är dock känsliga för två faktorer. På grund av brister i BBRs dataexport saknar vissa län flera eller rent av alla sina kyrkor. Dessutom har vissa sidor inte hunnit gås igenom vilket betyder att det kan finnas tidigare existerande bilder som ännu inte lagts in.

Kort och gott så finns det fortfarande gott om kulturminnen som behöver bilder så ta med dig kameran nästa gång du är ute och går.

Slutkommentar

Som ni kanske klurat ut tycker jag att sånt här är rätt intressant så ifall det finns någon annan fakta / siffra som du tycker skulle vara nyttig att se så hör av dig så ska jag se om den går att få fram.

Statistiken går att se i råformat på och ett snabbt ihopsatt karta över den geografiska spridningen av bidragen (BBR+Fornminne) kan ses på http://geocommons.com/maps/106387 eller maps.google.com.

Fotnoter

[1] Notera att för de bilder som föreställer mer än ett kulturminne så har enbart det första tagits med i summan.
[2] En användare räknas som ny om kontot registrerades efter sista augusti 2011.
[3] Statistiken nedan exkluderar de bilder för vilka kommun inte kunde avgöras mekaniskt. Dvs. 291 bilder som främst utgörs av övriga-kategorin samt BBR-poster som saknas i listorna på svenskspråkiga Wikipedia.