Introduktionskursen – vi söker wiki-pionjärer inom yrkesutbildning!

WikiSkills söker wiki-pionjärer inom yrkesutbildning till introduktionskursen!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Wikibus.svg/200px-Wikibus.svg.png
Licens: CC-BY-SA 2.5 Skapare: Salvor Gissurardottir

Föreningen Wikimedia Sverige och EU-projektet WikiSkills letar efter en viss typ av utbildare, lärare eller coacher som är intresserade av wikier och undervisning, och vi tror att du kan vara en av dem!

WikiSkills är, som det tidigare har bloggats om, ett projekt inom ramen för EU:s program för livslångt lärande, och vi ska där ta fram material som kan hjälpa lärare att använda och dra nytta wikier i sin undervisning och i slutändan förmedla kunskap om wikier till sina elever.

Som ett första steg kommer vi att hålla en eller två workshops med lärare som i någon form försökt använda wikier i sin undervisning. Målet med dem är att hitta goda exempel, och identifiera vanliga problem och fallgropar. Workshopdeltagarnas erfarenheter blir grunden för det fortsatta arbetet inom projektet.

Vi tror också att workshopen kommer att bli ett bra forum för kunskapsutbyte, och det kommer att finnas en hel del tid för att spåna nya idéer.

När?
Någon gång mellan den 15 mars och den 15 april, troligtvis under senare delen av perioden, beroende på när de flesta deltagare kan. Påverka datum och tid genom att ange möjliga datum och tidpunkter då du skulle kunna delta: http://www.doodle.com/s4s58ptrwpswtvvu . Detta är en schemaläggningsåtgärd. Att du anger datum och tid som passar dig gäller inte som någon bindande anmälan.

Var?
Beroende på vilka som är intresserade.

Vem?
Vi söker i första hand lärare, coacher, kommunikatörer, informatörer etc som …

  • jobbar med yrkesutbildningar i någon form, exempelvis på gymnasieskolor, Ky- och Yh-utbildningar och folkhögskolor men också inom näringsliv och andra organisationer
  • redan är bekanta med att arbeta med och bidra till wikier genom att till exempel delta i ett Wikimedia projekt.

Vi siktar på 10-20 deltagare. I mån av plats får du gärna vara med även om du inte arbetar direkt med yrkesubildningar, om du ändå har erfarenheter som kan vara relevanta för den målgruppen.

Hela workshopen kommer att vara omkring 3 timmar lång och är kostnadsfri för deltagarna.

Intresserad? Kontakta oss!

Vi skulle vara tacksamma om du kan höra av dig så fort som möjligt eftersom vi snarast behöver hitta ett kursdatum som passar alla deltagarna. Du kan göra en preliminär anmälan genom att fylla i anmälningsformuläret eller mejla någon av oss. Ange namn, kontaktuppgifter och om du tror att du matchar vår målgrupp.

Leo Wallentin (håller i workshopen)
0735 – 933 543
leo_wallentin@hotmail.com

Anna Bauer (projektledare för WikiSkills i Sverige)
073 – 847 92 64
wiki-skills@wikimedia.se

1 tanke om “Introduktionskursen – vi söker wiki-pionjärer inom yrkesutbildning!

Comments are closed.