Wikimedia Sverige språkligt prisat

Svenska Freds logoSom en glad överraskning fick vi för några veckor sedan besked om att Wikimedia Sverige har tilldelats Josefina Larssons språkpris av Stockholms fredsförening. Motiveringen till priset är det arbete vi gör med att skapa nya medier vilka möjliggör spridandet av kunskap över alla språkbarriärer. Priset delas med Svenska Esperantoförbundet som prisas för deras arbete med antagandet av ett världsspråk.

Priset instiftades 1943 av Josefina Larsson och i stadgarna står det att det ska delas ut till den, som utfört ett förtjenstfullt arbete för antagandet av ett värdsspråk, som har utsikt att bliva infört som undervisningsämne i den civiliserade världens skolor.

– Vi är väldigt stolta över det här och kommer att fortsätta verka i den här andan. Prissumman kommer att användas i vårt fortsatta samarbete över språk- och kulturella gränser, säger Jan Ainali, ordförande i Wikimedia Sverige.