Wiki Loves Monuments 2012 – Statistiken

[Följande är ett gästinlägg av André Costa. André är mångårig Wikipedian, Wikipedian Developer in Residence på Riksantikvarieämbetet och en av dom som för andra året i rad gjort WLM Sverige möjligt.]

Ännu en årgång av Wiki Loves Monuments (WLM) är nu över och jag vet att många med mig nyfiket inväntat juryns beslut. Medan vi väntade tog jag därför, i likhet med förra året, en närmare titt på siffrorna bakom tävlingen för se vad, var och av vem det fotograferades.

För Sveriges del finns det två stora skillnader mellan 2011 och 2012 års tävlingar. Den första är att fornminnen (fasta fornlämningar för att vara exakt) som ingick redan 2011 detta året är bättre integrerade i tävlingen. I likhet med byggnadsminnena finns det nu listor på Wikipedia[1] vilket gjort det möjligt att visa fornminnena på vår karta samt i mobilapparna. Den andra skillnaden är att 2011s ”övriga kulturminnen” kategori detta året har begränsats till K-märkta fartyg.

Vad? / Hur många?
Totalt laddades det upp 3333 bilder i årets tävling. Dessa bidrag delas upp i tre kategorier[2] (antalet unika objekt inom parentes):

Byggnadsminnen / Kyrkliga kulturminnen (BBR) : 2190 (677)
Fornlämningar: 1023 (448)
K-märkta fartyg: 105

Vid första anblick är detta avsevärt färre bilder än de 5126 som laddades upp i förra årets tävling. Men om vi istället tittar till antalet unika objekt som fotograferats ser vi att det rör sig om hela 1125 olika byggnader och fornlämningar, faktiskt fler än förra årets 1028.

Från uppdelningen ovan ser vi att skillnaden mot 2011 nästan uteslutande utgörs av att hälften så många BBR-bilder laddats upp, en minskning från 4267 (796). Antalet unika BBR-objekt som fotograferats är dock jämförbart med fjolårets och det har skett en ökning i antalet bilder av fornlämningar från 648 (232) bilder.

En närmare titt på fördelningen av BBR-bilderna visar att precis som förra året laddades det upp fler bilder av byggnadsminnen (1263) än av kyrkliga kulturminnen (863). Denna trenden upprepas även när vi tittar till antalet unika byggnader (357 mot 303). Mest fotograferad blev Sundsvalls centralstation som fick hela 106 nya bilder, långt före Trädgårdsföreningens park i Göteborg på andra plats med 32 bilder.

Tittar vi på fornlämningarna ser vi ett för mig väldigt förvånande resultat. En tredjedel av alla bilderna (en fjärdedel av antalet unika objekt) som laddats upp är av fornlämningar som inte finns med i listorna på Wikipedia. Dessa fornlämningar ingår ändå i tävlingen och bilderna är varmt välkomna. Tittar vi till typen av fornlämningar som fotograferats så är bilder av runristningar vanligast (161 bilder av 88 olika objekt). På andra plats har vi gravfält om vi tittar till antalet bilder (118) eller minnesmärken om vi tittar till antalet objekt (43).

Vem?
Så vem har tagit alla dessa bilder?
Totalt har hela 243 olika användare bidragit med bilder till årets tävling. Detta är en markant ökning från förra årets 166 användare. Statistiken för antalet nya användare dröjer tyvärr ett tag till men min personliga erfarenhet från tävlingen säger mig att det återigen är många deltagare som aldrig tidigare redigerat i Wiki(p|m)edia.

Flest bilder laddades upp av Y-näsmannen som bidrog med hela 484 bilder av 157 olika objekt.[3]

Var?

Traktorkörning på Harstena
Bidragen till Wiki Loves Monuments 2012 uppdelade efter kommun. Grön: Både byggnadsminne / kyrkliga kulturminnen (BBR) och fornminne Blå: Enbart byggnadsminne / kyrkliga kulturminnen Röd: Enbart fornminne Grå: Inga bidrag

Åter igen fick vi bidrag från vart av Sveriges alla län. Smått överraskande är att det län som fick flest nya bilder var Västernorrlands län med 797 bilder följt av Stockholms län på 707 bilder. Tittar vi till antalet unika objekt är ordningen omkastad med Stockholm på 200 objekt och Västernorrland på 176 stycken. Samma mönster repeteras igen om vi tittar till antalet BBR- eller fornlämningsbilder med det lilla undantaget att Västra Götalands län precis kommer förbi Västernorrland med fyra extra unika BBR-objekt.

När?
Även om tävlingen enbart pågick under september var det ändå fritt fram att ladda upp bilder tagna tidigare. Hälften av alla uppladdade bilder togs under september 2012 med ytterligare 35% av alla bilder tagna sedan förra årets tävling avslutades. Återigen är det kul att se hur deltagare även har gått igenom sina fotogömmor och hittat äldre bilder, den tidigaste bilden jag sett var från 1995.[4]

Vad saknas?
Så med alla dessa nya bilder hur ser det då ut med täckningen på wikipedialistorna? Finns det några fullt illustrerade listor? Finns det fortfarande några helt oillustrerade listor?

För BBR-listorna är det först intressant att se hur täckningen har förändrats sedan förra årets tävling. Efter att WLM2011 avslutats hade ungefär 55% av alla byggnaderna illustrationer. Sedan dess har listorna kompletterats med ytterligare 500 byggnader som tidigare saknades. Samtidigt har nya bilder fortsatt läggas till med resultatet att det vid tävlingens start 2012 fanns en täckning på ungefär 62%. Under septembers gång lyckades vi utöka den täckningen till 68%. För att sätta denna ökning i sitt sammanhang bör vi komma ihåg att de flesta av de ”enkla” byggnaderna nu redan har fotografier. Många av de som nu saknas är mindre välkända eller mer otillgängliga.

På länsnivå leder samma trio som förra året. Dock har nu Uppsala och Skåne gått om Stockholm med Skåne i ledning på 95%. De län med minst antal illustrationer är Norrbotten (43%), Gotland (48%) samt Jämtland (48%). Ett speciellt omnämnande går till Östergötlands län där täckningen ökats med mer än 50% under årets gång.

På kommunnivå är skillnaderna betydligt större. 59 kommuner har komplett täckning medans 6 kommuner (Gnosjö, Malå, Markaryd, Älvsbyn, Åsele och Överkalix) inte har en enda bild.

För fornlämningslistorna är situationen väldigt annorlunda. Detta beror dels på att listorna är väldigt nya, dels på att de är mycket större än BBR-listorna (BBR-listorna innehåller 5609 byggnader medans fornlämningslistorna innehåller 145 136 objekt) och dels på att många av objekten är svåra att känna igen. Resultatet är att vi officiellt enbart har en total täckning på under 1%.

På länsnivå är situationen ungefär den samma även om det finns undantag som Västernorrlands och Jämtlands län som båda ligger på 2%. Kommunalt är skillnaderna som vanligt större. Åtta kommuner har en täckning på över 10% med Solna kommun i klar ledning med hela 43%.

Slutkommentar
Det blev en hel del nummer att fundera på. Förhoppningsvis kan detta hjälpa med att förstå vad som kan förbättras till nästa år samt var punktinsatser, t.ex. en fotosafari, skulle kunna hjälpa. Tankar, kommentarer och frågor är alla välkomna.

P.S.
För den som är intresserad av att gräva mer finns statistiken att se i råformat på

Fotnoter
[1] Notera att inte alla fasta fornlämningar finns med i dessa listor.
[2] Den noggranne märker att dessa tre nummer inte ger 3333 bilder. Detta beror på det fåtal bilder som ännu inte var korrekt sorterade då denna statistik sattes samman.
[3] Nyfiken var du själv hamnade i rankningen? Ta en titt här eller här.
[4] Tekniskt sett var den tidigaste bilden ett färgfoto från 1899. Jag är dock skeptisk mot denna datering och likaså för de bilder som var märkta med 2036.

1 tanke om “Wiki Loves Monuments 2012 – Statistiken

Comments are closed.