Mölndals stadsmuseum blir Wikipediamuseum

Vid senaste wikifikan kom vi att diskutera behovet av att utöka antalet artiklar om Mölndal och att jag gärna såg ett samarbete med Mölndals stadsmuseum. En av deltagarna hjälpte mig att få kontakt med Christine Gustafsson, antikvarie på museet. Det visade sig vid vårt första samtal att museet hade ett intresse av att lära sig mer om Wikipedia, då de hade funderingar på att publicera artiklar om Mölndal på Wikipedia.

Idag besökte jag Christine och tre av hennes kollegor och gick igenom min bakgrund som wikipedian, hur Wikipedia fungerar och vad Wikimedia Sverige är. Genomgången omfattade bland annat hur det fungerar att alla kan redigera, hur man kontrollerar historiken, olika diskussionssidor, Wikipedias konsensuskultur, källor, kategorisering, bilder på Wikimedia Commons, fria licenser och en hel del annat.

Mölndals stadsmuseum har en webbplats, som kommer att göras om under året. De har då funderat över hur de skall göra med de fördjupningstexter om kulturmiljöer i Mölndal, Kållered och Lindome, som de idag har på webbplatsen. En möjlighet, som de var intresserade att veta mer om, är att publicera texterna på Wikipedia och länka från museets webbsidor till artiklarna på Wikipedia.

Efter dagens genomgång stod det klart att Mölndals stadsmuseum kommer att välja att gå den vägen. Vad som händer närmast är:

  • Sammanställning av en sida med praktisk information/länkar till informationssidor om hur man redigerar på Wikipedia.
  • Museets personal utforskar på egen hand hur Wikipedia fungerar utifrån vad vi gick igenom idag och den information jag ger dem länkar till.
  • Omskrivning av en av Mölndals stadsmuseums texter till Wikipedia-artikel, att utgöra exempel på hur texten behöver förändras för att passa på Wikipedia. Målet är dock att så mycket som möjligt av den ursprungliga texten skall behållas.
  • Licensfrågan – källan tillgängliggörs under Creative Commons CC-BY-SA 3.0.
  • Uppföljningsmöte där vi går igenom mer om hur man redigerar.

På lite längre sikt behöver vi göra upp en plan över hur Mölndal dokumenteras vidare: artiklar om stadsdelar, byggnader, gator och industrier. Mölndal har en lång och intressant industrihistoria med kvarnar, pappersbruk, oljeslageri, strumpfabrik med mera.

De har många gamla bilder, som digitaliserats, och som de tänkt göra tillgängliga under Creative Commons-licens. Dessa kan tillgängliggöras på Wikimedia Commons.

De uttryckte också ett intresse av att använda QR-koder i utställningen, för att låta besökarna finna beskrivning av föremålen på Wikipedia. Detta behöver dock inte röra Mölndalsartiklar, utan kan gälla vardagsföremål. Särskilt bra skulle det vara om artiklarna illustreras med videofilmer, som visar hur föremålen används.

Mölndals stadsmuseum visade en modern inställning till hur deras kunskap kan göras fritt tillgänglig. De hade själva funderat över Wikipedias möjligheter och var bekanta med Creative Commons licenser. Deras syn stämmer väl överens med Wikipedias om en värld där alla har fri tillgång till världens samlade kunskap. Mölndals stadsmuseum kan genom att satsa på Wikipedia bli en föregångare för andra stadsmuseer.

1 tanke om “Mölndals stadsmuseum blir Wikipediamuseum

Comments are closed.