Göteborgslärare lärde sig redigera på Wikipedia

I onsdags lärde sig knappt tjugo intresserade lärare och pedagoger i Göteborg hur man redigerar på Wikipedia. Workshopen arrangerades av Center för skolutveckling i Göteborgs stad och hölls av wikipedianerna Per A.J. Andersson och Mattias Blomgren.

Workshopen var en uppföljning av föreläsningen ”Wikipedia – kan man lita på det?”, som hölls i mitten av mars.

Deltagarna skapade egna användarkonton (om de inte redan gjort det), skrev en inledning på sin användarsida och prövade sig fram i sin egen sandlåda. Två timmar gick snabbt och de får fortsätta lära sig om Wikipedia genom att läsa introduktionskursen. Flera av deltagarna kom på idéer om hur de kan använda Wikipedia i utbildningen och de uttryckte att de var nöjda med workshopen.

Till hösten kommer Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan i Skara, att berätta hur hon använder Wikipedia i utbildningen.

Wikimedia Sverige har genom denna föreläsning fortsatt samarbetet med skolorna i Göteborg. Diskussioner har inletts om att sätta ihop en pilotgrupp med engagerade lärare.