Bokmässan i Göteborg

See below for the English translation.

Bokmässan i Göteborg 20130928 (vy)
Foto: Mattias Blomgren. Licens: CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons.

Bokmässan, som hölls i Göteborg den 26-29 september, hade i år Rumänien i fokus och besöktes av 96 315 personer, varav tio representerade Wikimedia Sverige och Wikipedia.

Wikimedia Sverige brukar vara representerade på Bokmässan och har vid några tillfällen haft en egen monter. I år bedrev vi ambulerande verksamhet, där vi gick runt i blåa tröjor med texten ”Jag fotograferar för Wikipedia”.  Utrustade med kameror fotograferade vi författare, journalister, skådespelare, politiker, akademiledamöter, serietecknare, kockar, prisutdelare, prismottagare och andra kända personer. Till mässan hade vi producerat en liten folder Det visste du inte om Wikipedia, i vilken Wikipedia och Wikimedia Sverige presenterades. Denna folder delade vi ut till många av dem vi fotograferade och till andra intresserade. Ryktet om vår närvaro spred sig på mässan och en del personer kom och bad oss ta nya foton av dem för Wikipedia.

Eftersom Bokmässan i år hade Rumänien i fokus, gjorde vi en särskild satsning på att fotografera de rumänska författarna. Inför mässan togs därför kontakt med våra kollegor på rumänskspråkiga Wikipedia, för att få uppgifter om vilka författare vi borde prioritera. Resultatet blev att vi fotograferade alla, utom en, av de rumänska författare som befann sig på mässan.

I skrivande stund har 400 bilder laddats upp på Wikimedia Commons i kategorin Göteborg Book Fair 2013. Ett flertal wikipediaartiklar har illustrerats, andra har fått nya bilder och några nya artiklar har skapats. Även artiklar i andra språkversioner av Wikipedia, så som tyska, polska, portugisiska, finska, rumänska och ryska, har illustrerats med nytagna foton. Vid jämförelse med foton från tidigare år, har kvalitén avsevärt ökat i år.

Tiden ägnades även åt kontaktskapande för kommande samarbeten med andra organisationer, vilka delar våra värderingar.

Naturligtvis hade vi även tid för social samvaro och en wikimiddag en av kvällarna.

Sammanfattningsvis har det varit ett effektivt sätt att nå ut till många personer, ge Wikipedia reklam, ta nya bra bilder till Wikimedia Commons och därmed förbättra Wikipedia-artiklarna, samt att etablera nya kontakter.

Jag vill avsluta med att tacka alla som varit med under de här dagarna – ni har gjort en fantastisk och värdefull insats för Wikipedia – och jag hoppas att ni haft lika roligt som jag. Även ett stort tack till Regionarkivet, som hjälpte oss med basläger. Det här gör vi om nästa år, då med Brasilien i fokus!

ENGLISH VERSION

Göteborg Book Fair

Göteborg Book Fair, held in Gothenburg 26-29 September, had this year Romania in focus and was visited by 96 315 persons, of which ten represented Wikimedia Sverige and Wikipedia.

Wikimedia Sverige usually are represented at Göteborg Book Fair, one of the major annual cultural events in Sweden, and have at several times had its own booth. This year we were mobile, walking around in blue T-shirts with the text ”I take photographs for Wikipedia”. Equipped with cameras we took photos of writers, journalists, actors, politicians, members of the Swedish Academy, comic drawers, chefs, distributers of prizes, receivers of prizes and other famous people. For the fair we had written a small folder ”What you didn´t know about Wikipedia, in which we presented Wikipedia and Wikimedia Sverige. The folder was handed over to most of the people we took photos of, and other interested people. The rumour of us attending the fair was spread and people came asking for new photos of them on Wikipedia.

As Göteborg Book Fair this year had Romania in focus, we put special attention on taking photos of Romanian writers. Before the fair we contacted our colleagues at Romanian Wikipedia to get information on which writers to prioritize. The outcome, at the end, was that we took photos of all, except for one, of the attending Romanian writers.

At this moment 400 photos have been uploaded to Wikimedia Commons in the category Göteborg Book Fair 2013. Several articles have been illustrated, others have got new photos and some new articles have been written. Also in other language versions of Wikipedia, such as German, Polish, Portugues, Finnish, Romanian and Russian, new photos have illustrated articles. In comparison with photos from previous years, the quality of the photos from this year has considerably been improved.

Time was also spent on getting in contact with other organisations for future collaborations.

Of course we had time for a social event with a wiki dinner one of the evenings.

In summary it has been an efficient way to reach many people, give Wikipedia advertisement, take new good photos for Wikimedia Commons and by that improve the quality of the articles in Wikipedia, and to establish new contacts.

Finally I would like to thank all of you who participated during these days – you have done a great and valuable job for Wikipedia – and I hope you have enjoyed it as much as I have. I would also like to thank Regionarkivet (the Regional Archive) who helped us with a base camp. We will do this again next year, then with Brazil in focus!

1 tanke om “Bokmässan i Göteborg

Comments are closed.