Wikipedia, även för dig med dyslexi

See below for the English translation.

Wikipedia är nu lättare att läsa och redigera för dig med dyslexi!

Det har skett mycket utveckling av den plattform som Wikipedia bygger på under den senaste tiden. En funktion som dock fått oförtjänt lite uppmärksamhet är att Wikipedia sedan första juli har inbyggt stöd för typsnittet OpenDyslexic. OpenDyslexic är ett fritt teckensnitt som är skapat för att vara mer lättläst för dyslexieker.

Hur aktiverar jag OpenDyslexic?

Att aktivera OpenDyslexic på Wikipedia kräver fyra enkla steg (klicka på bilderna för större versioner):

 1. Gå in på Wikipedia.
 2. Till vänster över språklänkarna hittar du en bild av ett kugghjul. Klicka på detta för att se språkinställningarna.
  Steg 1 - Hitta språkinställningarna.
  Steg 1 – Hitta språkinställningarna.

 3. Välj Typsnitt.
  Steg 2 - Välj Typsnitt.
  Steg 2 – Välj Typsnitt.

 4. I rullgardinsmenyn väljer du nu OpenDyslexic.
  Steg 3 - Välj OpenDyslexic
  Steg 3 – Välj OpenDyslexic

 5. Klicka på Tillämpa inställningar.
  Steg 4 - Tillämpa inställningar
  Steg 4 – Tillämpa inställningar

Du kan nu läsa och självfallet även redigera på Wikipedia med det nya teckensnittet.

Läs och redigera

ENGLISH VERSION

Wikipedia, also for you with dyslexia

Wikipedia is now easier to read and edit for those of you who have dyslexia.

There have been many changes to the platform on which Wikipedia is built during the recent months. One feature which has gotten undeservedly little attention is that Wikipedia, since the first of July, now have built in support of the OpenDyslexic font. OpenDyslexic is a free font which was created to be more easily read by dyslexics.

How do I activate OpenDyslexic?

Activating OpenDyslexic on Wikipedia requires four easy steps (click the images for a larger version):

 1. Go to Wikipedia.
 2. To the left, above the language links, you will find a cogwheel symbol. Click this to get to the Language settings.
  Step 1 - Find the language settings.
  Step 1 – Find the language settings.

 3. Choose Fonts.
  Step 2 - Choose Fonts.
  Step 2 – Choose Fonts.

 4. In the drop-down menu select OpenDyslexic.
  Step 3 - Select OpenDyslexic
  Step 3 – Select OpenDyslexic

 5. Click on Apply settings.
  Step 4 - Apply settings
  Step 4 – Apply settings

You can now read, and of course also edit, Wikipedia using the new font.

Read and edit

1 tanke om “Wikipedia, även för dig med dyslexi

Comments are closed.