Wikipediaambassadörer åker till Uganda

Bild på Caroline och Paulina.
Caroline och Paulina. Foto: Dan Frendin.

Det började lite genom ett sammanträffande. När Sophie Österberg jobbade med Wikipedia i utbildning fick hon kontakt med Dan Frendin på Global profil på  Kalmarsunds gymnasieförbund i Kalmar. Det ledde till att Dan och hans kollegor på Global profilbörjade använda Wikipedia i sin undervisning och eleverna skrev i artiklar som de hade fått erfarenhet ifrån i sina utbytesresor till Afrika. Och här såddes det första fröet som växte till sig.  Tillsammans och med Paul Kiguba i Uganda gjorde de en ansökan till Wikimedia Foundation för att starta ett Wikipediacenter i Mbazzi. Dan var dessutom driven och upptäckte en fond på Svenska institutet som kunde vara läglig för att göra ett pilotprojekt med ett par volontärer som utbildade om hur Wikipedia kan användas i undervisningen och Wikimedia Sverige sökte projektstöd där. Tyvärr blev inte den ansökan beviljad men projektidén kunde tas med till ett möte med Världsnaturfonden i Sverige. Germund Sellgren på WWF såg potentialen i projektet, och inte långt därefter kunde de bekräfta att de ville stötta projektet. Ungefär samtidigt kom positiva signaler från Wikimedia Foundation, men de gjorde också klart att de inte ville bekosta hårdvara. Efter en förfrågan till Wewi telecommunications som utvecklar en solcellsdriven dator som landade väl bestämde sig Wikimedia Sverige för att stötta resterande delar av den basala infrastrukturen.

Så det är många olika delar som samspelar väl, och till det kan läggas att Wikimedia Foundation genom Wikipedia Zero har ordnat så att man med ett abonnemang från Orange kan surfa gratis på Wikipedia i Uganda. Målet med den första resan är att utbilda nyckelpersoner så att de i sin tur kan sprida kunskapen vidare, men Wikipediacentret kommer att pågå mycket längre. Samtidigt har också Världsnaturfonden planer på att utöka projektet.

Och nu är det dags, projektet startar på allvar och Wikipediaambassadörerna och volontärerna Caroline Gunnarsson och Paulina Bäckström som varit med från första början flyger ner till Uganda idag. De kommer börja med en egenbetald studieresa för att få en bättre kunskap om ekoturism och WWFs arbete i landet. Den 15 januari påbörjas utbildningen av lärare. Ni kan följa projektet genom att följa Paulina och Caroline på Twitter på  och på Carolines och Paulinas bloggar. Läs gärna också Paulinas lite längre bakgrundsbeskrivning av projekttillkomsten.