Lärare får pris för Wikipedia i undervisningen

Gunnel Thydell, lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium utanför Stockholm, har belönats med kvalitetspris av Nacka kommun för sitt projekt “Elever skriver på Wikipedia. Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt”. Projektet gick ut på att eleverna redigerade och utvecklade artiklar på Wikipedia inom ramen för kursen Svenska 3 på Naturvetenskapliga programmet.

Gunnel Thydell
Gunnel Ghydell, lärare i Nacka kommun. Foto: Sara Mörtsell CC BY-SA 4.0

Wikipedia som plattform för lärande

Wikipedia har sedan starten utmanat skolan med sitt ständigt närvarande och ständigt förändrade innehåll och arbetet på Nacka Gymnasium under ledning av Gunnel Thydell visar hur en genomarbetad undervisning i samarbete med skolans bibliotekarier kan dra nytta av Wikipedias öppenhet och utveckla elevernas egen källkritik genom att de aktivt deltar i att förbättra innehållet.

“Det tillhör allmänbildningen att känna till hur Wikipedia fungerar och det finns myter att slå hål på. En myt är att man absolut inte kan lita på en artikel för att vem som helst går in och ändrar hela tiden. Det är en viktig kunskap att känna till att det är många som sitter och granskar innehållet, och det lärde sig eleverna också genom att delta i projektet,” säger Gunnel Thydell.

Gunnel vill betona den betydelse som Skolbiblioteket hade för genomförandet av projektet och generellt för att innehåll av god kvalitet hamnar på Wikipedia när eleverna lär sig söka och hantera databaser med artiklar och annat under god ledning av bibliotekarierna. Eftersom det nu är möjligt att redigera Wikipedia med en visuell redigerare, hade eleverna inga svårigheter kring det tekniska och fullt fokus kunde läggas på ämnesinnehållet och de språkliga bearbetningarna av texterna.

“Vi började med att läsa de utmärkta artiklarna och de kvalitetskriterier som finns, som påminner om kunskapskraven eleverna har för olika betyg, och så kunde eleverna närma sig hur deras egna texter skulle se ut.”

Lärare och skolbibliotekarie presenterar Wikipediaprojektet Nacka 2014
Gunnel med kollegan Maria Åsberg, skolbibliotekarie på Nacka Gymnasium, under en av Wikipedialektionerna. Foto: Sara Mörtsell CC BY-SA 4.0

Stöd i Wikipedias utbildningsprogram

I arbetet tog Gunnel hjälp av Wikipedias utbildningsprogram, vilket innebär att hon får behörighet att administrera en egen kurssida för eleverna på Wikipedia och har tillgång till träningsmaterial där en stor del av informationen som lärare och elever behöver finns samlad. Klassen kunde också ta hjälp av en så kallad Wikipediaambassadör, en erfaren Wikipediaanvändare som kunde hjälpa klassen både i klassrummet och på Wikipedia. Detta gjorde Jonatan Svensson Glad som också är elev på Nacka Gymnasium och två år yngre än eleverna som han handledde.

Med hjälp av kurssidan gick det att följa alla 27 elevers olika bidrag och följa utvecklingen av deras respektive texter, varav åtta var nyskapade artiklar. Sammanlagt bidrog Gunnels elever med över 90 000 bytes till Wikipedias artiklar, genom att först arbeta med utkast i sandlådan.

Om priset

Kvalitetspriset Fjädern utses av Nackas forsknings- och utvecklingsgrupp och bedöms bland annat utifrån kriterier om projektets innovation och “som exempel på pedagogisk verksamhet utöver det vanliga” och att det “ska vara användbart och inspirerande för andra pedagoger” och så klart bidra till ökat lärande hos eleverna.

Som prismottagare har Gunnel förutom fått prispengar också skrivit en utvecklingsartikel om projektet, den finns tillgänglig på Skolporten och går systematisk igenom arbetsgången och förankrar arbetet i styrdokumenten och i relevant pedagogisk forskning.

Se Gunnels presentation av projektet i denna film.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kNyJo7ay2JQ]