Eleverna som skriver somaliska Wikipedia

Astrid Lindgren somaliska Wikipedia
En av eleverna från Hjulsta grundskola som skötte publiceringen av artikeln om Astrid Lindgren på somaliska Wikipedia. Foto: Ealex39 CC BY-SA 4.0

Somaliska Wikipedia är en av de språkversioner som är markant mindre än exempelvis den svenskspråkiga och engelska Wikipedia – med knappt 4 000 artiklar. Några av dem som bidragit till dessa artiklar är eleverna i Hjulsta grundskola norr om Stockholm. De har gemensamt arbetat fram tre artiklar på somaliska med hjälp av både svenska som andraspråkslärare och modermsålslärare på somaliska, och så klart med hjälp från en kunskapsintresserad och Wikipediakunnig skolbibliotekarie.

Arbetet med att läsa, skriva och söka information får ett meningsfullt sammanhang. Eleverna gör tillsammans med sina lärare något viktigt, de bidrar till kunskapsspridning i sitt hemland och världens somalisktalande på ett sätt som annars inte skulle bli gjort, säger Cilla Dalén om vinsterna med att ta in Wikipedia i undervisningen.

Det var skolbibliotekarien Cilla Dalén som tog initiativet till Wikipediaprojektet i början av 2016. Eleverna skulle under vårterminen läsa om Astrid Lindgren, om ALMA-priset till hennes minne, och om mottagarna av ALMA-priset från förra året, läsorganisationen PRAESA från Sydafrika som då även besökte eleverna och lärarna på Hjulsta grundskola. Förra veckan, i samband med att årets ALMA-pris skulle presenteras, hade eleverna tre färdiga texter som de publicerade på somaliska Wikipedia:

Språket och Wikipedia stödjer lärandet

Gruppfoto Hjulsta grundskola
Eleverna i 7-9b Hjulsta grundskola med lärare. Foto: Ealex39 CC BY-SA 4.0

Eleverna har varit olika länge i Sverige, några en mycket kort tid och några ett par år. Genom modersmålsundervisning i somaliska lär sig eleverna att också utveckla sina skrivfärdigheter på somaliska och får samtidigt ett stöd att ta till sig ämnesinnehållet som de lär sig om på det nya språket svenska. Gemensamt har de skrivit de tre somaliska texterna parallellt med samma texter på svenska. Arbetet med texterna innebär också informationssökning och användandet av digitala verktyg och webbpublicering. Den gedigna förberedelsen kring vad somaliska och svenska Wikipedia är som klassen gjorde inför den egna publiceringen finns beskrivet i det här inlägget på Pedagog Stockholm.

Med Wikipedia som en plattform för texterna får eleverna slutligen se sitt skolarbete på modersmålet representerat på webben.

Klassens uppföljning

Klassen hittade två naturliga sätt att direkt följa upp det de lärt sig, redan dagen efter uppdaterade de listan över mottagare av ALMA-priset med årets vinnare Meg Rosoff, och de använde också engelskalektionen till att kontakta förra årets prismottagare med mejl om att deras organisation nu finns med i somaliska Wikipedia, men saknas på engelska Wikipedia. Vi får väl se hur länge till!

Wikipedia i utbildning

 Vill du veta mer om hur du kan skapa ett Wikipediaprojekt för din undervisning? Hör av dig till utbildning(at)wikimedia.se

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig Wikimedia Sverige

1 tanke om “Eleverna som skriver somaliska Wikipedia

Comments are closed.