100 bilder berättar en historia om 75 år av utbildning, vetenskap och kultur

UNESCO, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, har sedan 1945 jobbat bland annat för att skydda och bevara vårt globala kulturarv. Förmodligen mest känd är organisationen för att utse och skydda världsarven (inte minst för att 15 av dessa ligger i Sverige, och torde därför vara bekanta för många av våra läsare), men verksamheten begränsas inte till detta.

En man i Senegal deltar i undervisning i funktionell litteracitet. 1960. UNESCO / Dominique Roger, via Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 IGO.

UNESCO:s långa och världsomspännande historia är dokumenterad i bilder, skrifter, inspelningar och andra handlingar som förvaras på UNESCO:s arkiv, vilket instiftades år 1947. Här återfinns 10 000 hyllmeter historia, berättelser från världens alla hörn, röster av människor som vigt sina liv åt globalt kulturellt samarbete och bilder på kulturarv som till följd av krig och försummelse har försvunnit. En del av dessa digra samlingar har digitaliserats och finns tillgängliga för alla: https://digital.archives.unesco.org/en/collection

Wikimedia Sverige har samarbetat med UNESCO vid flera tillfällen inom våra kulturarvsinriktade projekt, som Kopplat Öppet Kulturarv och FindingGLAMs. Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser, är en ypperlig plattform för att sprida kunskap om kulturarvet. Det var därför med stor glädje som vi tog oss an projektet att ladda upp en del av UNESCO:s digitaliserade arkivbilder till Wikimedia Commons, den fria och öppna multimediadatabasen. Arkivpersonalen valde ut ett hundra högupplösta bilder som belyser viktiga höjdpunkter i organisationens arbete.

Rengöring av manuskript från Nationalbiblioteket i Florens som skadats i en översvämning. 1966. UNESCO / Dominique Roger, via Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 IGO.

På en av bilderna ser vi hur manuskript tvättas i vad som verkar vara ett badkar. Scenen väcker nyfikenhet. Fotot är taget på järnvägsstationen i Florens år 1966 och manuskripten kommer från Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ett av Italiens huvudbibliotek; de skadades i den översvämning av floden Arno som regionen drabbades i november detta år. Översvämningen krävde inte bara människoliv utan orsakade även stor förstörelse av kulturhistoriskt viktiga byggnader och musei- och bibliotekssamlingar.

En av Wikimediaplattformarnas största styrkor är den globala volontärgemenskapen som gärna arbetar med material tillhandahållet av kulturarvsinstitutioner för att kontextualisera och synliggöra det. Så var det även i det fallet. Arkivbilderna används just nu i 30 av Wikipedias språkversioner, med 39 användningar på engelskspråkiga Wikipedia. Bilden från Florens järnvägsstation används bland annat i Wikipedia på makedonska, finska och italienska.

Radio Senegal rapporterar från en lektion i funktionell litteracitet. 1971. UNESCO / Dominique Roger, via Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 IGO.

Wikipedia har läsare och skribenter i hela världen. Genom att dela med sig av sina samlingar kan kulturarvsinstitutioner inte bara nå en större publik utan även väcka engagemang. När man bläddrar igenom nyuppladdade bilder, lägger till dem i artiklar, läser och skriver om det man ser, blir man bildad på ett helt annat sätt än när man passivt betraktar bilderna på ett museum. Vårt samarbetsprojekt har betonat hur mycket UNESCO:s och Wikimedias visioner har gemensamt: styrkan av globalt samarbete, en hyllning till kulturen och mångfalden – och vikten av att bevara och sprida kunskap innan det är för sent.