Från säker källa – #1lib1ref

Text för kampanjen 1lib1ref

När åsikter och fakta blandas så blir kunskap om källor också allt viktigare. På biblioteken finns både källor och den kunskap som säkerställer att källorna är tillräckligt bra. Tillsammans med bibliotekarier över hela världen fortsätter kampanjen #1lib1ref där vi sätter källor i artiklarna för att kunna göra fakta mer trovärdig.

Under januari och februari kommer vi genomföra utbildningar tillsammans med bibliotek och bibliotekspersonal runt om i Sverige i projektet Wikipedia i biblioteken. Det är bra tillfällen att prata om källor och källornas betydelse. Biblioteken har källorna och Wikipedia behöver fler källor till ifrågasatta påståenden där dessa saknas. Så det är situation där alla är vinnare och framför allt allmänheten som får tips på vilka böcker som är de bästa källorna.

Vill du vara med och lägga till källor på Wikipedia så finns verktyget Citation hunt. Där får du förslag på ett påstående som behöver en källa. Tar du dig an uppgiften kommer du till artikeln och redigerar som vanligt och lägger till källan när du har hittat en som passar.

Kampanjen #1lib1ref uttalas “one lib one ref” där lib är librarian (engelska för bibliotekarie) och ref är reference (engelska för referens) och blir på svenska “en bibliotekarie, en referens”. När man redigerar och lägger till källa till påståenden på Wikipedia kan man använda hashtagen #1lib1ref för detta, och då går det även att följa flödet av redigeringar.