Hur hanterar Wikimedia-rörelsen Covid-19-utbrottet?

(text in English here)

Netha Hussain doktorerar vid Göteborgs universitet. Sedan början av året har hon varit en av de mest engagerade i Covid-19-projektet, där volontärer ser till att Wikipedia-artiklar är uppdaterade, korrekta och fyllda av information. Här beskriver hon hur Wikimedia-rörelsen hanterar Covid-19-utbrottet.

Wikimediagemenskapens sätt att hantera kriser världen runt har alltid varit att skapa och uppdatera artiklar, att samla strukturerad data och ladda upp mediafiler med koppling till kriserna. Tidigare kriser där man har sett ett snabbt gensvar från Wikimediagemenskapen är exempelvis arabiska våren 2011, utbrottet av Ebolavirus i Västafrika 2014 liksom den globala uppvärmningen, för att bara nämna några exempel. Dessa exempel på krisrespons möjliggjordes genom koordinerat handlande från tusentals wikimedianer över hela världen. 

31 december 2019 kom de första rapporterna om ett misstänkt “kluster av tidigare okända fall av lunginflammation” från Kina. Den engelskspråkiga Wikipediaartikeln skapades redan 5 januari 2020, bara fem dagar efter att lunginflammationen upptäcktes. Därefter har artikeln genomgått en stor expansion och nu ger den en ingående överblick över Covid-19-pandemin. I mars 2020 hade artikeln redigerats av mer än 2 000 individer, däribland läkare och forskare. Artikeln har fått mer än 14 miljoner visningar under de tre senaste månaderna. När Covid-19 bekräftades i andra delar av världen än Fastlandskina skapades artiklar om pandemin per land och region. I mars 2020 fanns det specifika Wikipediaartiklar på engelska om pandemin rörande fler än 170 länder. Artikeln om sjukdomen Covid-19, som innehåller specifik information och den senaste forskningen om sjukdomen, hade i mars 2020 fått fler än 6 miljoner visningar

Covid-19-krisen har fått stor socioekonomisk och kulturell påverkan, något som har dokumenterats utförligt på Wikipedia. I mars 2020 hade mer än 20 artiklar skapats om Covid-19:s påverkan på olika delar av samhället. Artiklar om personer involverade i krisreducering, medicin– och vaccinforskning har också skapats. Wikipedias startsida har lyft fram Covid-19-nyheter. Det finns till och med en artikel dedikerad till desinformation om Covid-19. En strukturerad överblick över de flesta Wikipedia-artiklar relaterade till Covid-19 finns i den här mallen.

Wikipedias skribenter arbetar oavbrutet för att inte bara uppdatera texten, utan även alla grafer och kartor relaterade till Covid-19. Eftersom sjukdomens spridning förändras varje dag krävs oerhörda mängder av volontärinsatser för att se till att de epidemiologiska kartorna som visas är uppdaterade, att de siffror som presenteras i tabellerna är korrekta och att datan uppdateras på en daglig basis. När ett visst ämne kräver att skribenter koordinerar sitt arbete brukar Wikipedianer ofta skapa Wikiprojekt, vilket är sidor där alla som är intresserade av ämnet kan samlas för att arbeta för en gemensam sak. Det engelskspråkiga Wikiprojektet för Covid-19 påbörjades 15 mars, och genom projektet håller man koll på alla artiklar med koppling till Covid-19, alla tillförlitliga externa källor man kan hämta data från och den senaste utvecklingen kring pandemin. Där sammanställer man också listor med Covid-19-artiklar som kräver extra uppmärksamhet. 

Engelskspråkiga Wikipedias förstasida har en sektion med Covid-19-nyheter

Ett liknande Wikiprojekt påbörjades på Wikidata, ett systerprojekt till Wikipedia som innehåller strukturerad data. Tack vare Wikidatavolontärerna är det nu möjligt att ställa olika sorters frågor om sjukdomen. Behöver du en lista över när olika länder fick sitt första bekräftade fall? Här finns det svaret. Vill du få fram en lista över kända personer som har dött av viruset? Det svaret hittar du här. Wikidata-volontärer håller också på att göra en samling av alla vetenskapliga artiklar som publicerats om sjukdomen.

Flera språkversioner av Wikipedia har steppat upp sitt arbete för att försöka hantera Covid-19-krisen. I mars 2020 hade över 100 språkversioner en artikel om Covid-19. Kortare versioner av artiklarna gjordes tillgängliga för översättning i språkgemenskaper som inte har resurser att själva påbörja en ny artikel från scratch. Sammantaget fick alla språkversioners artiklar om Covid-19-pandemin över 30 miljoner sidvisningar i mars 2020. Av dessa samlade artiklarna på ryskspråkiga, tyskspråkiga och spanskspråkiga Wikipedia över två miljoner vardera.

Wikimediagemenskapen har också fått fram bilder med koppling till pandemin. En uppladdningskampanj påbörjades där alla kan ladda upp bilder på tomma gator i alla de städer där olika grader av karantän och nedstängningar införts på grund av Covid-19. Foton har laddats upp från över 20 länder på tomma hyllor i mataffärer, där människor har köpt stora mängder mat för att förbereda sig för krisen. Högkvalitativa bilder om SARS-Cov-2-viruset har tillgängliggjorts från trovärdiga källor såsom National Institute of Health, USA. En bild som visar tecken och symptom på COVID-19 har översatts till åtminstone 20 språk.

Många wikimedianer, likt alla andra, behöver nu stanna hemma för sin egen säkerhet. Alla fysiska event som fått ekonomiskt stöd av Wikimedia Foundation, den ideella stiftelse som står bakom Wikipedia och dess systerprojekt, har behövts ställa in tills vidare. Många wikimedianer har dock hitta andra sätt att samarbeta. Fysiska skrivstugor, till och med sådana som pågått kontinuerligt i över sex år, har nu gått över till onlineformat. Wikipedia Weeklys poddar, där man kan ta del av uppdateringar om olika saker som rör Wikimedia, har blivit populära. Wikimedianer har också på allvar börjat överväga distansdeltagande, och experimenterar med olika modeller för distansdeltagande. Wikimedia Foundation stängde sina kontor och arbetstimmarna halverades för personalen till åtminstone slutet av mars.

Symptomen på COVID-19 förklarade på språket malayalam. (Bild: Mikael Häggström, M.D./CC0)

Man har märkt att trafiken till Wikipedia har ökat under de senaste veckorna. Det är ännu oklart om den ökande trafiken beror på beteendeförändringar som skett på grund av att många länder har stängt ner, eller om det är på grund av att sidorna om Covid-19 är så populära i sig. Det är något man försöker ta reda på nu. Många artiklar som inte direkt har att göra med Covid-19 har också sett en kraftig ökning i antalet läsare, såsom artiklar om filmen Contagion, mortality rate (epidemiology) och Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Adhanom. Förmodligen kommer människor vara online i högre grad fram tills att krisen är över, och Wikimediagemenskapen kommer att behöva hantera den ökande efterfrågan på kunskap under den kommande tiden.

Skrivet av Netha Hussain. Skribenten är en Wikimedian bosatt i Göteborg, en läkare och forskare som arbetar med artiklar relaterade till COVID-19 på Wikimediaprojekten.

1 tanke om “Hur hanterar Wikimedia-rörelsen Covid-19-utbrottet?

Comments are closed.