Wikimania Stockholm – ett år senare

Wikimedia Sverige

14 augusti 2020 är det exakt ett år sedan Wikimania inleddes i Stockholm. Det har hunnit hända mycket på ett år, men kampen för fri kunskap och hållbar utveckling fortsätter. Konferensgeneralen Eric Luth ger sina tankar om vad Wikimedia Sverige har lärt och tagit med sig av konferensen.

Eric Luth och Sofie Jansson i Morgonstudion, 14 augusti 2019. Foto: Eric Luth, CC BY-SA 4.0.

Klockan är 07:21. Det är onsdag, 14 augusti 2019. Jag och Sofie Jansson, ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse, sitter i en studio i TV-huset på Östermalm. Programmet är Morgonstudion, ämnet är Wikimania, och jag är nervös. Nu drar Wikimediarörelsens största årliga evenemang igång i Stockholm, Wikimedia Sverige släpps in i de mediala finrummen, och nu kan allt bära eller brista. 

Wikimedia Sverige verkar för fri kunskap. Kunskapsspridning står inskrivet i vårt DNA; alla kollegor, alla volontärer ägnar sitt jobb eller sin fritid åt att sprida fri kunskap. Det är alla tusentals individer som dagligen bidrar till Wikimediaplattformarna som får dem att fungera, växa och älskas av så många. Wikimedia är kollaborativt skapande när det är som bäst. 

Alltmer slås jag dock av insikten att den fria kunskapen inte bara är ett mål. Det är också ett medel för förändring. I flera av de projekt som Wikimedia Sverige drivit under de senaste åren har högre mål hägrat i horisonten. I WikiGap, en global kampanj för att skriva artiklar om kvinnor på Wikipedia, används fri kunskap som ett medel för att göra världen lite mer jämställd. I ett projekt som Stockholmskällan får elever skriva Wikipedia-artiklar om sin lokalhistoria – och därmed genom fri kunskap bidra till både bättre utbildning och hållbara städer. Genom Wikispeech bygger Wikimedia Sveriges utvecklare en talsyntes på öppen källkod, där fri kunskap bidrar till att alla kan ta del av kunskapen, inte bara de som kan se eller läsa. 

Fri kunskap är ett medel för förändring. Det tog vi fasta på i Wikimanias tema. Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen. Tänk om Wikimediarörelsen skulle kunna bidra till hållbar utveckling, inte bara passivt, genom positiva bieffekter av de projekt vi driver, utan aktivt, genom nya partnerskap, nya projekt, nya infallsvinklar och inte minst nya former av kunskap?

Fem dagar, en fråga: hur kan vi finna nya vägar, där fri kunskap blir ett medel för hållbar utveckling? Kan Wikimedia bidra till inkluderande städer, hållbara hav och hälsosamma liv? Kan fri kunskap bidra till hållbart skogsbruk, inkluderande industrialisering och avskaffad fattigdom? Vi visste inte svaren. Jag tänker inte heller säga att vi nu vet svaren. Men vi vet så mycket mer! 

Huvuddelen av konferensen inleddes med ett TedX-inspirerat spår, där prominenta talare fick tillträde till den stora scenen i Aula magna i femton minuter vardera. SLU:s prorektor Karin Holmgren poängterade hur viktigt öppen vetenskap är för hållbart jordbruk, och i förlängningen hållbart liv. Tyler Radford, VD vid Humanitarian Open Street Map Team (HOTOSM), framhöll att öppen kartdata kan rädda liv. Ett längre anförande av den samiska journalisten och akademikern Liv-Inger Somby gav ett antal konkreta exempel på hur fri kunskap kan stärka språkliga minoriteter och ursprungsbefolkningar, med de utsatta samerna i ryska Karelen, som exempel. Och Annika Söder, tidigare kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet, påminde oss om att fri kunskap också är viktigt för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

I flera hundra seminarier, panelsamtal, workshoppar och andra typer av evenemang fördjupades dessa diskussioner. Experter bjöds in, nya frågor ställdes, oväntade svar gavs, och Wikimediarörelsen studerade de Globala målens möjligheter och utmaningar för Wikimediarörelsen i detalj. Medgrundaren till Museum of the United Nations – UN Live, Michael Peter Edson, konstaterade att han aldrig hade stött på en internationell rörelse som tog sig an de Globala målen på ett sådant här vis. Och förhoppningsvis fick alla deltagare med sig nya perspektiv, svar – och kanske till och med frågor – hem.

Wikimedia Sverige har växlat upp sitt internationella engagemang. Tillsammans med kollegor och föreningar i andra länder kan vi verka för fri kunskap över hela världen. Wikimania tog vårt internationella engagemang till en ny nivå. Vi fick bjuda in 1 000 deltagare från ett hundratal länder till Stockholm. Nästa gång reser vi till Bangkok. Men var i världen vi än befinner oss lärde vi oss detta: fri kunskap kan bidra till hållbar utveckling i hela världen. Alla länder och gemenskaper har sina utmaningar. Men fri kunskap kan bidra till svaren på dem alla.

Det gick bra i TV-soffan i Morgonstudion. Det fanns så mycket jag ville ha sagt, om än inte så mycket tid. Mina kollegor och vänner stöttade upp på andra håll. Anass Sedrati berättade i TV4:s motsvarighet om hur global konferensen är. I Kulturnyheterna förklarade Jimmy Wales vikten av hållbar utveckling. Samtalet inleddes i många medier, under otaliga föreläsningar och bland vänner i smågrupper, för ganska exakt ett år sedan, men det pågår världen över än idag. Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen tog aldrig slut. Vi är bara i början.