SCB byter licens på öppna data till CC0

Den 1 juli ändrade SCB, Statistiska centralbyrån, licens på sina öppna data till CC0. Beslutet, som togs 25 maj, innebär att det kommer att bli mycket lättare att återanvända statistik från myndigheten. Bland annat kommer statistiken att kunna användas på Wikidata. Förhoppningsvis kan det inspirera fler myndigheter till att fatta samma beslut, liksom statistikmyndigheter i andra länder.

Den 1 juli ändrade SCB, Statistiska centralbyrån, licens på sina öppna data till CC0. Beslutet, som togs 25 maj, innebär att det kommer att bli mycket lättare att återanvända statistik från myndigheten. Bland annat kommer statistiken att kunna användas på Wikidata. Förhoppningsvis kan det inspirera fler myndigheter till att fatta samma beslut, liksom statistikmyndigheter i andra länder.

SCB ändrar licens på sina öppna data till CC0.

Statistiska centralbyrån är en av allt fler myndigheter som antar CC0 som licens på sina öppna data. Sveriges regering har kraftsamlat för att öka myndigheters förmåga att tillgängliggöra öppna data, och att en så central myndighet som SCB underlättar för andra aktörer att återvända deras öppna data är väldigt viktigt i det sammanhanget.

Skillnaden mellan deras tidigare licens, CC BY, och CC0 är att man måste ange källa till den förra, men inte för den senare. I Wikidata, den strukturerade länkade databas som Wikimediarörelsen driver, anges alltid källa vid större uppladdningar. Däremot kräver Wikidata CC0, för att göra det lättare att hitta på kreativa lösningar med hjälp av datan i nästa steg.

“Vi hoppas kunna se en ökad återanvändning av SCB:s statistik genom ändringen till CC0. Jag tänker särskilt på sådan statistik och geodata som med fördel kan användas ihop med andra öppna data. Vi har till exempel satsat på att göra statistik över mindre områden i kommuner fritt tillgänglig liksom de digitala områdesindelningarna som behövs för att visualisera statistiken ihop med kartor. Vi vet också att ekonomiska snabbindikatorer, liksom annan statistik som uppdateras frekvent – t.ex. veckovis dödstal under covidpandemin – kan vara intressanta att använda.”

Marie Haldorson, avdelningschef för SCB:s ledningsstab

SCB sitter på oerhörda mängder kvalitativ och väldigt intressant data. Därför har Wikimedia Sverige länge önskat att myndigheten ska ändra licens, vilket myndigheter som Naturvårdsverket, SMHI och flera andra har gjort. Att de nu slutligen gör det är till stor glädje, och vi ser fram emot att kunna arbeta med deras data på Wikimediaplattformarna.

“Vi har under flera år diskuterat licenser med SCB. Vi är väldigt glada över att de nu valt att göra det så enkelt som möjligt att återanvända deras data! Vi ser fram emot att arbeta med dem för att inkludera SCB:s högkvalitativa information på Wikimedias olika plattformar så att allmänheten får korrekt och uppdaterad information.”

John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige

Vi hoppas såklart att detta även kan få andra myndigheter, som inte redan har gjort det, att också växla licens. Sveriges regering och riksdag har vid flera tidpunkter poängterat värdet av öppna data, och DIGG och PRV har i sina rekommendationer för att främja en ökad användning av öppna data i Sverige pekat på vikten av CC0 som licens. När en central myndighet som SCB nu tar detta viktiga beslut kan det förhoppningsvis leda till att fler myndigheter gör samma sak.

Dessutom är det relativt få statistikmyndigheter i andra länder som använder CC0. Förhoppningsvis kan det här beslutet också inspirera andra länder till att fatta samma beslut. Kanske, exempelvis, statistikbyråerna i våra grannländer Norge, Danmark och Finland?