Unika historiska Stuvenäs

Wikimedia Sverige
Många utmärkta ekar kring Stuwenäs på Samuel Frigelius karta från 1711. Public domain.

I ett projekt tillsammans med Kalmar läns museum arbetar vi med regional och lokal historia för att utveckla kulturarvet på nya sätt. Som på många andra ställen runt om i landet så finns det även här massor av spännande historia i orterna där människor levt och verkat.

Ett par mil söder om Kalmar ligger Stuvenäs som i början av september var platsen för en workshop i projektet Unika historiska Kalmar län. Det är en gård som är omnämnd redan under Gustav Vasas tid och har lämnat spår i historien på olika sätt. Syftet med projektet är att utveckla det regionala kulturarvet. Vi hjälper hembygdsföreningarna med vad det går att skriva om i artiklar samt att hitta och ladda upp historiskt och nytt bildmaterial. Det finns också relevanskriterier som begränsar föreningar och företag på Wikimedias plattformar så att de inte används för reklam eller egna syften. Förutsättningarna är encyklopedisk och relevant fakta.

Gården kallas numera Stufvenäs gästgifveri och är verksamt inom hotell- och konferensnäringen. Historien fortsätter. CC BY SA.

I arbetet med att ta fram kunskap om den lokala historien är hembygdsrörelsen en bra samarbetspartner. Det finns nästan hundra hembygdsföreningar i Kalmar län som har koll på historien i respektive socken. Platsen Stuvenäs ligger under Södermöre hembygdsförening och har ett tjugotal poster och bilder. Här spar man också tidningsklipp som berör gården och gårdsbefolkningens 200-åriga historia. Tillsammans med andra tillförlitliga källor kan delar av det här arbetet bli material och kunskap som passar att användas på Wikimedias plattformar.

Gravfält L1958:923 med RAÄ-nummer Halltorp 54:1 är en fornlämning vid infarten till Stuvenäs. CC BY SA.

Genom att kombinera olika källor och arkivmaterial växer bilden fram med platsens historia. På webbplatsen Fornsök kan man se att det är gott om fornlämningar i form av gravfält, stensättningar och rösen runt om Stuvenäs. Platsens natur skyddas genom naturreservaten Värnanäs skärgård och Örarevet. I området finns också stora och äldre ekar som tidigare var en bra tillgång för Värnanäs skeppsvarv.

Den 800-åriga Stufvenäseken räknas som den tredje största eken i Sverige. CC BY SA.

Historien om Stufvenäs och hur material kan användas från olika källor kan fungera som en modell för fler gårdar i projektet. Ett bra ställe att börja på är i ortnamnsregistret där man kan se när orten är omnämnd och till exempel DigitaltMuseum för bilder. Det är ju ofta så, att det ena leder till det andra, när man följer tidigare generationer i spåren.

Den närliggande och större gården Värnanäs har redan en artikel på Wikipedia. Artikeln om Stuvenäs är ännu inte skriven men finns med som förslag på projektsidan.