Therése Wallgren vid Norrby källa

Självporträtt 1906. Foto: Therése Wallgren. Public domain.

Porträttfotografen Therése Wallgren hade verksamhet och ateljéer i Oskarshamn med omnejd. Hon var även fotografen som tog dessa bilder från Norrby brunnspark, som berättar om en anläggning med flera paviljonger och attraktiva promenadstråk vid nypremiären 1899.

Norrby brunnspaviljong 1899. Foto: Therése Wallgren. Public domain.

Den 1 juli 1899 skrev Oskarshamns-Tidningen att Norrby brunnspark stod “i fullaste flor”, då den nyanlagda parken var klar och man hade gjort en satsning för att återigen få fler att “dricka brunn” ur den hälsobringande källan. Brunnen upptäcktes av en tillfällighet redan 1774, så under drygt 200 år hade människor vallfärdat till källan vid berget med utsikt över Döderhultsdalen och in mot Oskarshamn.

Brunnsparken i Norrby. Hörnet präglat med 1899. Foto: Therése Wallgren. Public domain.

Redan 1907 avtog intresset och brunnspaviljongen flyttades till Oskarshamns Folkets Park, där den senare kom att kallas Galejan (men det är en annan historia). Källan och brunnsparken är bra exempel på hur utveckling av kulturarvet kunde se ut för 100 år sedan, då man byggde brunnspaviljonger strax utanför Oskarshamn för nöje och rekreation. Historien om Norrby brunnspark kan fungera som inspiration för liknande satsningar. Vad skulle man bygga idag vid Norrby och liknande platser, som skulle locka folk till besök?

Landskap vid Norrby brunn. Foto: Therése Wallgren. Public domain.

Det är Kalmar läns museum som har laddat upp bilderna till Digitalt Museum och gjort dem tillgängliga och fria att använda. Therése Wallgrens bilder kan användas i olika artiklar på Wikipedia eller för att bildsätta ett galleri i artikeln om henne själv.

Oskarshamn från berget i Norrby brunnspark. I bildens mitt syns Fredriksbergs herrgård och till höger bortom denna tornet till Oskarshamns stads kyrka, uppförd 1876. Foto: Therése Wallgren. Public domain.

Vill du skriva om lokalhistoria i Kalmar län så pågår projektet Unika Historiska Kalmar län på Wikipedia med tips och förslag på artiklar att arbeta vidare med eller om du vill utöka artikeln om Norrby källa. Vet du mer om Therése Wallgren och hennes bilder får du gärna kontakta Tore Danielsson på Wikimedia Sverige!