Favoriter i Wiki Loves Earth

Wikimedia Sverige

Det här är ett gästinlägg från användaren och mångåriga jurymedlemmen Zquid.

Jag har suttit i juryn för Wiki Loves Earth några år i rad. Och eftersom tävlingen arrangeras 1 – 31 maj igen, tänkte jag komma med några tillbakablickar på förra årets bidrag. Vi kunde ju bara välja 15 som gick vidare till den internationella finalen, en svår uppgift med tanke på att det fanns så många bra bilder. Nu får ni se några av de som inte gick vidare. Det blir en del hopp runtom i Sverige. Jag har försökt välja olika sorters natur, vilket ibland har funnits i samma område. 

Inte heller detta urval var lätt. Det finns så många fina bilder som jag fick hoppa över, för att det inte skulle bli helt galet många bilder. (Som ni nog märker är det många ändå.) Och detta är som sagt var några exempel på hur det ser i olika naturtyper. Ta det varken som en fingervisning i vilka bilder som ni ska ta, eller inte ta. En bild behöver inte vara WLE-vinnare för att göra stor nytta som illustration i olika sammanhang. Men de som vill hamna bland pristagarna, kan ju snegla på bedömningskriterierna som är teknisk kvalitet (skärpa, djup, perspektiv m.m.), originalitet, samt hur användbar bilden är för Wikipedia. Viktigt är då också att tävlingsreglerna är uppfyllda.  Glöm inte att uppge ett aktivt e-postkonto – det vore ju tråkigt om du missade vinsten på grund av att det inte går att nå dig.

När jag tittar på bidragen kan jag konstatera att ibland gäller det verkligen att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ett exempel är bilden på parningen mellan två arter: Strandpadda och vanlig padda.  Andra gånger får man vänta… och vänta lite till. Vara ute tidigt på morgonen, och i olika sorters väder. Prova olika sorters vinklar och avstånd.  

Inte många bidrag visar nedskräpning och liknande. Jag får väl hoppas att det beror på att inte mycket sådant finns. Mänsklig aktivitet – exempelvis att ordna kalkbrott, skogsgallring eller hagar – påverkar dock naturen och naturtyper på olika sätt. Nedan finns exempel detta. 

Till skillnad mot tävlingen 2020 kom det förra året inte någon undervattensbild. Kanske kommer det någon i år? Eller är det för kallt i maj för att ta bilder under vatten eller i vattenytan? Ingen fara! Om du tycker vattnet är kallt eller naturen alltför tråkigt snöslaskig just nu, kan du planera in fotograferande längre fram. WLE kommer säkert tillbaka nästa år. Oavsett när du fotograferar – ha roligt! Och välkommen som WLE-deltagare!

Jag lurades rakt i fällan! Guckusko i Falshålets naturreservat. Foto: Tobias Strindlund, CC BY SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Kullens norra naturreservat. Foto: Leif Gustavsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Fårö Langhammars. Foto: Leif Gustavsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan två arter som är genetiskt åtskilda. Akten fotograferad vid Haväng och Vitemölla strandbackar. Foto: Björn Söderlund, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Macrofoto på strutbräken som växer i rikliga bestånd i Naturreservat Mariedalsån. Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Tallar med synliga rötter efter erosion, Östa naturreservat vid Dalälven. Foto: Ulf Bodin, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Savann eller Öland? Rätt svar är Ottenby naturreservat, Öland. Foto: Estrid Wagersten, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Vita sanddyner och havet i Ljunghusen. Foto: BettyBlom, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Vattenfall i Tännforsen naturreservat. Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Hedasjöns naturreservat. Foto: Zacke9, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Lilla Karlsö. Foto: Leif Gustavsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Flygbild över Abisko nationalpark på vårvintern. Foto: Per Engström, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Osbecks bokskogar. Foto: Janakethorell, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Helge Å vid Lillö-området i Kristianstads vattenrike. Vid horisonten skymtar Kristianstad som ån passerar vidare mot Östersjön. Foto: Håkan Algotsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Stångehuvud, med den uthuggna stentrappen vid den gamla hamnen. Foto: P-A Nolfelt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Utsikt över Vålån i Vålådalens naturreservat. Foto: Tylipasylvestris, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Utsikt över Fjärås Bräcka naturreservat. Foto: Kristine.li, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Björnmossa vid Djupsjön i Björnnäset naturreservat. Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Gammalt skräp i Farsboviken naturreservat. Foto: Filipsdotter, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Vivesholm, Gotland. Foto: Leif Gustavsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Utsikt från Gåsen mot Sylarna, Vålådalens naturreservat. Foto: Gabriel Wennstig, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Panorama över Himlingeåsen. Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Vy mot fyrplatsen på Svangen från Kockholmens södra udde, Västra Råssö. Foto: Masi70, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Ekar vid Strömsholms kanal. Foto: Lavskägg, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Kalkbro kalkbrott. Foto: Albin Larsson, CC0 1.0 via Wikimedia Commons.
Stora myren, Gyrvelåns naturreservat. Foto: P-E Wiklund, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Naturreservat Varaskogen är ett rätt stort område med strandnära skogar och sötvattensskärgård. En rad rödlistade arter förekommer i området. Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Lödde å, gräns mellan Kävlinge och Lomma kommuner. Foto: Leif Gustavsson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Kuststräckan sedd från Haväng och i riktning mot Stenshuvuds nationalpark i söder. Sandstäppen bildar här höga dyner och det gräsbevuxna markskiktet är tunt och ömtåligt. Foto: Björn Söderlund, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Ottfjället i stormigt vinterväder, Vålådalens naturreservat. Foto: Lars Oberg, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Tillägg från Axel: Så! Efter att ha kollat alla fina bilder är det bara att greppa närmaste kamera och ge dig iväg och fotografera ett naturreservat, nationalpark, biosfärområde eller naturminne i närheten och ladda upp bilderna sen. Via tävlingssidan, wikilovesearth.se, hittar du både karta, listor över ingående områden och regler. Välkommen till tävlingen!