Tävling – Internationella museidagen 2022!

Power to the Museums är årets tema för den Internationella museidagen och Wikimedias plattformar är verkligen en kraftfull plats för att dela kunskap och stärka museer. I samarbete med den internationella museiföreningen (ICOM) genomför vi en tävling med fokus på data och information för att hylla den kunskap som museerna delar med sig av.

Onsdagen den 18 maj 2022 firar International Council of Museums (ICOM) den Internationella museidagen och inför den dagen pågår en tävling på Wikidata. Syftet är att utöka data och information om museer runt om i världen.

Wikidata är en plattform för strukturerad data som till en början var tänkt som ett komplement till Wikipedia men som växte snabbt och blev en globalt använd databas för länkad öppen data. Ett museum kan beskrivas med väldigt många egenskaper på Wikidata och ju fler uppgifter det finns samlade desto bättre blir användningen. Vi har tidigare arbetat med projekt som Finding GLAMs för att bygga upp kunskap om institutioner på liknande sätt. Den här tävlingen är en bra fortsättning på detta arbete.

Delta i den internationella tävlingen International Museum Day 2022! Du kan förbättra data om svenska museer eller utnyttja dina språkkunskaper och ta en virtuell resa till Argentina, Ukraina eller varför inte Nigeria? På Wikimediaplattformarna ligger hela världen en knapptryckning bort.

Har du frågor eller vill ha en snabb genomgång hur du kommer igång med Wikidata? Kontakta Tore Danielsson på Wikimedia Sverige.