Kina nekar Wikimedia Sverige tillträde till FN-organ

Plenisalen under mötet 9 maj där beslutet fattades. Foto: Eric Luth. CC0.

Stockholm, 9 maj 2022 – Kina blockerar Wikimedia Sverige och fem andra Wikimediaföreningar från ackreditering till den stående kommitten för upphovsrätt och relaterade rättigheter (SCCR) vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Det beslutet tillkännagavs vid dagens möte. 

Kina har sedan tidigare, både 2020 och 2021, blockerat stiftelsen Wikimedia Foundation, som är baserad i San Francisco, från ackreditering till WIPO:s generalsamling. Utöver Wikimedia Sverige har Wikimediaföreningar i Frankrike, Tyskland, Italien, Mexiko och Schweiz ansökt i år. 

Wikimediarörelsen driver Wikipedia, en av världens viktigaste källor till kunskap. När vi nu stängs ute från de globala samtalen om upphovsrätt undantas vi möjligheten att vara med och forma de regler och konventioner lägger grunden till hur vi kan arbeta.

Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige

Mattias Blomgren, ordförande för Wikimedia Sverige: “Kinas beslut utgör ett stort hot mot yttrandefriheten globalt. Men det är också en förödande signal för civilsamhällets möjligheter att delta i internationella sammanhang. Den svenska regeringen måste nu stå upp för civilsamhället och arbeta för att göra det möjligt för Wikimedia Sverige att accepteras som observatör vid WIPO:s generalförsamling i juli.”

Ackreditering måste inte beslutas enhälligt, utan kan också beslutas genom en majoritetsomröstning enligt WIPO:s arbetsordning.  

Kinas motivering bygger på faktafel

Kina var den enda medlemmen i WIPO som motsatte sig Wikimedia Sveriges ansökan, liksom de andra Wikimediaföreningarnas ansökningar. Precis som 2020 och 2021 hävdade Kina felaktigt att Wikimediaföreningar sprider desinformation via Wikipedia. 

Detta är helt felaktigt. Wikimedia Sverige styr inte över innehållet på Wikipedia, och kan inte påverka hur eller vad volontärer skriver om.

Mattias Blomgren, Wikimedia Sveriges ordförande

SSCR är den del av WIPO där nya internationella upphovsrättsregler förhandlas. Wikimedia Sverige och andra Wikimediaföreningar har också ansökt om full ackreditering som observatör till generalförsamlingen. Ett beslut förväntas tas vid nästa session i juli 2022.