Wikimedia valspecial 2022

Opinionsundersökning 2018–2022
Opinionsundersökning 2018–2022 CC BY SA av Avopeas

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdagen. Wikimedia Sverige genomför fram till valdagen en kampanj för att lyfta fram det arbete som visar hur demokratin fungerar vid val i Sverige. Under kampanjen kan man söka ekonomiskt stöd för egna projekt som bidrar till fri kunskap på Wikimedias plattformar.

På Wikimedia Commons finns i nuläget bara en fil i kategorin för valet 2022 och det är från en opinionsundersökning publicerad den 30 maj. För att dokumentera och öka kunskapen om valet behöver vi fler bilder och mer information från evenemang och händelser från hela Sverige.

Har du ett projekt eller en idé som bidrar till mer kunskap om valet 2022, och där resultatet kan användas på Wikimedias plattformar? I sådana fall kan du få ersättning för dina utlägg upp till 3 000 kronor. Några förslag på vad det skulle kunna röra sig om:

  • Åka på ett evenemang, valmöte eller liknande och fotografera politiker. Vi kan bland annat ersätta resor och eventuella övernattningar.
  • Besöka riksdagen och fotografera politiker där (innan eller efter sommaruppehållet). Vi kan ersätta resor och övernattningar och bistå med eventuella krav på ackreditering.

Du kan även låna teknisk utrustning för att förverkliga din idé, såsom kameror. Det finns en teknikpool med flera kameror, utrustning för ljudinspelning och annat. 

Hör gärna med partierna lokalt vad de planerar inför valet i form av evenemang och möten. Det kan ju vara valarbete på olika sätt. Fråga gärna om det går bra att fotografera och berätta att bilder kan komma att användas på Wikimedias plattformar under en fri licens!

Här finns mer information om hur du söker stöd till ett eget projekt men ett enkelt sätt att komma igång är att mejla eller ringa Tore Danielsson på kansliet.