Stöd till frivilliga utvecklare – vad ska vi (inte) göra?

Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)
Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918), Public Domain

Wikimedia Sverige experimenterar med att utveckla en tematisk hubb för innehållspartnerskap inom Wikimediarörelsen. Ett område där man experimenterar är: Hur kan Wikimediarörelsen bättre stödja mjukvaruutveckling av strategiskt viktiga verktyg som används i innehållspartnerskap?

Många av dessa verktyg skapas och underhålls av frivilliga utvecklare inom Wikimediarörelsen. Ibland underhålls och förbättras verktygen inte så aktivt som det kanske finns behov av. Ibland skapar ny utveckling inom Wikimediarörelsen ett behov av nya funktioner eller till och med helt nya verktyg som till exempel stödet för Structured Data on Commons som lanserades för första gången 2019.

En gruppdiskussion med frivilliga utvecklare på Wikimania 2022

För att starta detta samtal höll vi en gruppdiskussion den 13 augusti på Wikimania 2022 för alla som bygger och använder den här typen av verktyg – Wikimedias verktygsutvecklare, Wikimediaorganisationer och slutanvändare – för att diskutera en handlingsplan för samarbete om hållbar programvara för partnerskap under de kommande åren. 

Huvudfrågorna för diskussionen var följande:

  • Vad är viktigt för alla inblandade?
  • Vad behöver vi för att få detta att fungera?

Mer än 30 personer deltog i denna session. Brainstorming skedde i samarbete och deltagarnas svar på olika frågor har sparats på en anteckningssida.

Screenshot från Etherpad-dokumentet

Vad lärde vi oss av gruppdiskussionen?

Några allmänna iakttagelser:

  • Många deltagare höll med om att vi inte ska fortsätta att förlita oss på Magnus Manskes och andra frivilliga utvecklares volontärtid för att lösa problem.
  • Många frågar efter bra slutanvändardokumentation, utbildning och stöd. Detta är aspekter som är nära relaterade till programvaruutveckling men som behandlas på andra ställen i hubben för innehållspartnerskap: kapacitetsuppbyggnad och helpdesk.
  • Alla som bidrog till anteckningarna i Etherpad tycktes vara överens om att det är okej att en formell organisation, som till exempel en tematisk hubb går in och tar över uppgifter från frivilliga utvecklare. Det skulle helst vara uppgifter som frivilliga utvecklare inte tycker om att göra: projektledning, dokumentation, marknadsföring av programvaran och underhållsuppgifter som anses vara tråkiga eller besvärliga. Frivilliga utvecklare tycker i allmänhet om att experimentera och förnya sig. De bör behålla den rollen, samt uppmuntras och stödjas i den.

Håller du med om dessa slutsatser?

Generellt sett anser vi att feedbacken är mycket uppmuntrande för ytterligare experiment i hubben för innehållspartnerskap. Vi känner att det finns ett ”grönt ljus” och till och med en uppmuntran att vidta åtgärder för att prioritera och börja stödja viktiga verktyg på ett mer långsiktigt och hållbart sätt. Men är denna iakttagelse korrekt? Även om denna diskussion vid Wikimania var mycket livlig, med mer än 30 deltagare, är vi medvetna om att många röster fortfarande inte hördes där. Det här inlägget är en inbjudan till mer input, särskilt om det finns oenighet eller viktiga tillägg. 

Om du läser bidragen på anteckningssidan och sammanfattningen ovan: håller du med, eller håller du inte med? Vi skulle verkligen vilja höra din feedback, som du kan lämna på diskussionssidan för Meta-Wiki-versionen av det här blogginlägget, eller skicka ett e-postmeddelande till sandra.fauconnier[@]wikimedia.se.

Nästa steg?

Detta samtal var ett första steg i en längre process. Under de kommande månaderna kommer Wikimedia Sverige att inleda samtal om andra ämnen också, bland annat om beslutsfattande och prioritering, finansiering av mjukvaruutveckling och underhåll. 

Vi arbetar med en lång lista över verktyg och förbereder en enkät för slutanvändare av programvara för Wikimedias partnerskap för innehåll, för att hjälpa till att avgöra vilka verktyg som mest brådskande behöver stöd på kort och lång sikt. Programvarusidan i hubben för innehållspartnerskap kommer att uppdateras allteftersom fler av dessa samtal förs och allteftersom fler aktiviteter utvecklas, och vi kommer att nå ut till de relevanta grupperna i enlighet med detta. Låt oss fortsätta denna resa tillsammans!

Denna text är en översättning av blogginlägget Supporting the work of volunteer developers: what (not) to do? som publicerades 7 september 2022