Fler flytetyg bland monumenten

September är för Wiki Loves Monuments, och med det även frågan om vad som är ett monument. I den svenska tävlingen räknar vi, i samarbete med våra partners, in fornminnen och skyddade byggnader, arbetslivsmuseer och kulturmärkta bruksfartyg, och har gjort så i många år. Riksantikvarieämbetet håller koll på fornminnen och byggnader, ArbetSam på arbetslivsmuseer och Sjöhistoriska museet på fartygen. Efter flera år med samma uppsättning monument har vi i år utökat, och det som är nytt är alla kulturmärkta fritidsbåtar.

M/Y Eola från 1910, designad av Carl Gustaf Pettersson. Foto: Sinikka Halme, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Sjöhistoriska museet har sedan 2009 k-märkt fritidsbåtar, vilka måste uppfylla kriterierna:

ursprungligen vara byggd som fritidsbåt och ha varit sjösatt första gången före 1965. Den måste också ha varit byggd i Sverige, vara ritad av en svensk båtkonstruktör, vara av en vanlig typ i landet eller på något annat sätt ha bevarandevärde just för en svensk k-märkning. Vidare ställs krav på fint och sjövärdigt skick, autenticitet och väldokumenterad historik.

Lista över k-märkta fritidsbåtar, Wikipedia
M/Y Vift. Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Listan består av mer än 150 båtar spridda över nästan hela landet, och en snabb blick på listan på Wikipedia ger att det är många som behöver fotograferas så att de bevaras och kan visas upp. Även om det börjar bli sent på båtsäsongen är det säkerligen flera som ännu ligger i vattnet och kan fotograferas, och även om dom plockats upp för den här säsongen går det att vänta in sjösättning till våren och ladda för nästa års Wiki Loves Monuments.

I brist på fritidsbåtar går det också att leta reda på närmaste fornminne, skyddade byggnad, arbetslivsmuseum eller k-märkta fartyg. Än är det långt kvar av september och gott om tid att bidra med bilder. Välkommen till tävlingen!