Nätverket NVL Digital –inklusion sätter fokus på digitalt utanförskap och det livslånga lärandet

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en del av NVL Digital – inkludering, där NVL står för Nätverket för vuxnas lärande. Det är ett av nätverken inom ramen för Nordiska ministerrådet och samlar olika aktörer från hela Norden.

De två nätverken NVL Digital – inklusion och NVL Digital – arbetsliv träffades i Stockholm för att hitta samarbetsmöjligheter. Foto: Josefine Hellroth Larsson, CC BY 4.0.

Just nu består nätverket av Josefine Hellroth Larsson från Wikimedia Sverige, koordinatorn Johanni Larjanko från Bildningsalliansen och Olli Vesterinen från universitetet Diak i Finland, Ebba Ossiannilsson från SVERD (Svenska riksorganisationen för öppen flexibel distansutbildning), Annika Maisonsdóttir Mellemgaard från universitetet Glasir på Färöarna, Salvör Kristjana Gissurardóttir från University of Iceland och Guðjónína Sæmundsdóttir från Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum på Island, Carola Eklund från Ålands Landskapsregering, Mie Buhl från Aalborg Universitet och Daniella Tasic Hansen från Det Nationale Videncenter for e-læring i Danmark samt Kent Gudmundsen från Kompetanseforbundet Norge och Tanja Aas från Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse i Norge.

Det är alltså en skara människor från olika sektorer och organisationstyper, men som alla på ett eller annat sätt arbetar med vuxnas lärande och digital inkludering.

5 policyrekommendationer

Nätverket har bland annat fokuserat på ett forskningsprojekt där Mie Buhl med kollegor har landat i fem policyrekommendationer för digital inkludering, som främjar utveckling av vuxnas digitala kompetenser. Dessa rekommendationer är:

1. Förstå att digitaliseringen finns överallt

Digital kompetens är i många fall nödvändigt för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det handlar inte om specifika digitala utmaningar, utan om att hela samhällets digitalisering innebär utmaningar för den som står utanför.

2. Förstå att digitaliseringen påverkar det dagliga livet

Det är ett problem att en del medborgare inte ens kan genomföra grundläggande vardagsuppgifter på grund av digitaliseringen. Vardagliga situationer – stora som små – bidrar till det digitala utanförskapet.

3. Skapa flexibla former för deltagande

En lösning passar inte alla. Olika grupper kommer att ha olika utmaningar baserade på utbildningsnivå, kultur, nuvarande färdigheter och så vidare.

4. Ge medborgarna tillgång till relevanta resurser

En plan bör tas fram tillsammans med medborgarna så att utmaningarna löses på bästa sätt för individen. Detta sker genom samarbete mellan olika aktörer i alla samhällssektorer.

5. Visa på nyttan för medborgaren

Utmaningar och behov bör identifieras, för att kunna definiera vilka hinder som behöver åtgärdas för varje individ. Det skapar känslan av mening och relevans.

NVL UPPMANAR BESLUTSFATTARE ATT:

  • Rikta om uppmärksamheten från medborgare som problem, till medborgare som lösningen.
  • Rikta om uppmärksamheten från medborgare som har specifika digitala utmaningar till medborgare som har utmaningar med digitaliseringen som helhet.

Om du vill ladda ner de fem rekommendationerna finns de än så länge på engelska i en layoutad version.