Omorganisation av verksamheten

Under hösten har vi varit tvungna att påbörja genomförandet av en större omorganisering av verksamheten, på grund av det rådande finansiella läget. Vi har in i det sista försökt lösa detta genom att söka finansiering från olika organisationer. Vi har dock inte lyckats säkra tillräckliga medel för alla delar av kommande års verksamhet. I början av december fick vi tyvärr ett negativt besked från Wikimedia Foundation om möjlig ytterligare finansiering därifrån, samt information att det med största sannolikhet även framöver kommer att finnas minskade medel från Wikimedia Foundation, vilket gör att vi nu väljer att informera om situationen.

Tyvärr innebär detta att vi har behövt säga upp två personer på grund av arbetsbrist, då vi inte kunnat säkra tillräcklig finansiering för den delen av verksamheten. Det är väldigt tråkigt att det sker och berörd personal är informerad. Deras hårda arbete har betytt oerhört mycket för föreningens utveckling.

Verksamhetsinriktningen och de ekonomiska ramarna för 2024 antogs av årsmötet i april 2023, utifrån föreningens strategi för åren 2021–2025. Baserat på dessa håller föreningens verksamhetsplan för 2024 på att utarbetas av kansliet och styrelsen. Mer information om detta kommer att kommuniceras i början av 2024 när planerna har konkretiserats med den senaste informationen.

Vi arbetar aktivt för att organisera om verksamheten för att detta ska få så lite påverkan som möjligt på föreningens personal, medlemmar, partnerorganisationer och vänner. Men självklart kommer det inte att vara helt problemfritt och vi ber er att ha förståelse för detta.

Parallellt med dessa ändringar har vi beslutat att öka våra investeringar runt insamlingsarbete för att säkra föreningens långsiktiga ekonomiska stabilitet. En digital kommunikatör kommer att anställas för att bidra med att öka donationer till föreningen och medlemsvärvning online. Detta sker med dedikerade externa medel som säkrats för detta i november/december.

John Andersson, verksamhetschef
Mattias Blomgren, ordförande