Wikimedia Sveriges hållbarhetsrapport 2022 – en sammanfattning

Under årsmötet 2021 bifölls en motion om att Wikimedia Sverige skulle ta fram en klimatpåverkansredovisning.  Två år i rad har föreningen fått hjälp av konsultbyrån Deloitte pro bono, för att i första led ta fram en rapportmall som visar föreningens…

ISA Tool – hjälper dig arbeta med strukturerade data på Wikimedia Commons

Att lägga till strukturerade data till filer på Wikimedia Commons är ett av många sätt att göra innehållet på Wikimediaplattformarna mer användbart, intressant och lättare att hitta. I ett tidigare inlägg beskrev vi hur du kan sätta igång med Motiv-uttalanden…

Ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech: arbetet fortsätter

For the blog post in English, see below. Wikimedia Sverige har mottagit 3 miljoner kronor i finansiering från Post- och telestyrelsen för fortsatt utveckling av mjukvaran Wikispeech. Wikispeech är en talsynteslösning som kommer att göra Wikipedia mer tillgängligt för de…