Wikimedia Sverige på Almedalsveckan 2023

Volontären Gustav Fröjdlund deltog under Almedalsveckan 2023. Läs hans upplevelse av veckan här! Inom projektet ”Wikipedia för hela Sverige” skickades fyra volontärer och tre anställda från Wikimedia Sverige till Almedalsveckan. Syftet med närvaron var att sprida kunskap om fri kunskap…
Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)

Supporting the work of volunteer developers: what (not) to do?

Wikimedia Sverige is experimenting with the development of a thematic hub for content partnerships in the Wikimedia movement. One area of experimentation is: how can the Wikimedia movement better support software development of strategically important tools used in content partnerships? Many of…