Kulturbrygga mellan analogt och digitalt

En av böckerna ur Diderots samlade verk som har gjorts tillgängliga.

Wikimédia France har fått 1413 texter att ladda upp på Wikisource, du hittar dem i kategorin Books provided by the BNF på Wikimedia Commons.

Detta är inte bara till nytta för alla som först och främst vill läsa dessa texter utan det är också ett sätt att få frivilliga att korrekturläsa och rätta transkribreringarna.

Texterna som har lästs in med OCR innehåller en del fel eftersom att den gamla stilen skiljer sig så pass mycket jämfört med modern skrift. Som exempel kan man se hur arbetet fortskrider på denna bok av Diderot. Det finns verkligen en kraft i att låta de 100 000 användarna som har skapat Wikipedia att få mer att bita i.

Flera organisationer i Sverige har varit duktiga att göra sitt fria material tillgängligt på internet bland annat Regionarkivet som vi har donerat bilder till oss, Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet som finns på Flickr men få (eller inga) hela böcker har det varit. Vem blir först att få böcker tillgängligt för Wikimedias projekt i Sverige? Man får hoppas att den nyligen beslutade försöksverksamheten Kulturbryggan kommer att leda i rätt riktning.

Länkar:

Pressmeddelande från Wikimédia France (på franska)

1 tanke om “Kulturbrygga mellan analogt och digitalt

  1. Min inställning är kluven till den här nyheten. Givetvis är det glädjande att franska Wikisource går framåt och att vår systerförening Wikimedia France har goda relationer till nationalbiblioteket och att det senare digitaliserar böcker. Men det är sorgligt att man måste ha ett speciellt kontrakt med nationalbiblioteket för att kunna korrekturläsa OCR-texten till de scannade böckerna. Böckerna är så gamla att de inte omfattas av upphovsrätt, och borde vara fritt tillgängliga för alla.

    Svenska Turistföreningen har ju inget kontrakt med Sveaskog, just eftersom allemansrätten garanterar fri rörlighet åt alla. En sådan frihet bör vara vårt mål på det digitala området. Och en sådan situation har man i Norge, där norska Nasjonalbiblioteket har scannat många böcker och gjort dem helt öppet tillgängliga. Inte bara norska Wikisource, utan även svenska Wikisource har stor nytta av detta. Många böcker rörande Sveriges och Norges gemensamma historia ingår i de digitaliserade samlingarna.

    Även Kungliga biblioteket har några mindre digitaliseringsprojekt, som vi kopierar fritt ifrån, inte minst Post- och Inrikes Tidningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *