Kulturbrygga mellan analogt och digitalt

En av böckerna ur Diderots samlade verk som har gjorts tillgängliga.

Wikimédia France har fått 1413 texter att ladda upp på Wikisource, du hittar dem i kategorin Books provided by the BNF på Wikimedia Commons.

Detta är inte bara till nytta för alla som först och främst vill läsa dessa texter utan det är också ett sätt att få frivilliga att korrekturläsa och rätta transkribreringarna.

Texterna som har lästs in med OCR innehåller en del fel eftersom att den gamla stilen skiljer sig så pass mycket jämfört med modern skrift. Som exempel kan man se hur arbetet fortskrider på denna bok av Diderot. Det finns verkligen en kraft i att låta de 100 000 användarna som har skapat Wikipedia att få mer att bita i.

Flera organisationer i Sverige har varit duktiga att göra sitt fria material tillgängligt på internet bland annat Regionarkivet som vi har donerat bilder till oss, Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet som finns på Flickr men få (eller inga) hela böcker har det varit. Vem blir först att få böcker tillgängligt för Wikimedias projekt i Sverige? Man får hoppas att den nyligen beslutade försöksverksamheten Kulturbryggan kommer att leda i rätt riktning.

Länkar:

Pressmeddelande från Wikimédia France (på franska)