Wikipedia gör medborgarna digitalt deltagande

Idag skriver Björn Hedensjö i Dagens nyheter om deras nya artikelserie, Vårt internet ”som under en månad kommer att avhandla det här paradigmskiftet med fokus på två viktiga frågor – digital delaktighet och hoten mot öppenheten på nätet.”
Här finns förstås många frågor att diskutera, och Hedensjö nämner flera frågor som de kommer att ta upp: Wikileaks, digitala klyftor, hur man söker information på nätet, hur man mejlar säkrare med hjälp av kryptering, och nätneutralitet.
Min förhoppning är att journalisterna som ska skriva den här artikelserien (istället för att bara slentrianmässigt förenkla diskussionen om Wikipedia) gör de här viktiga observationerna:
* Wikipedia är helt fritt. Till skillnad från de flesta andra tjänster på nätet, är Wikipedia ideellt, vilket betyder att det inte finns några annonser eller annonsörer som kan tänkas ha påverkat innehållet. Det finns inte ens ett storföretag bakom med målet att tjäna pengar.
* Wikipedia är helt fritt. Ingen enskild person eller organisation kan styra över vad som står i Wikipedias artiklar. Man kan försöka, men som väldigt många har insett så är det svårare än vad man tror att manipulera Wikipedia.
* Wikipedia är helt fritt. Allt som finns i Wikipedia ligger under fria licenser, vilket betyder att det tillhör alla. Det är därför vi försöker få muséer och arkiv att lägga ut sitt material på Wikipedia, så att fler får glädje av det.
* Wikipedia är helt fritt. Det finns bara fria format på Wikipedia. För de flesta kanske det här inte är en stor fråga, men det kommer att bli det. Om tio-tjugo år kommer de flesta företag att sluta stödja de program de flesta människor använder idag, vilket betyder att de filer som man skapar idag i många fall kommer att vara helt oläsliga.
* Wikipedia är helt fritt. Alla får bidra till Wikipedia. Alla är inbjudna. Vi gör till och med vad vi kan för att Wikipedia ska vara tillgängligt i diktaturer som Kina. När Google och andra går med på att censureras, vägrar Wikipedia att låta sig hindras. Just nu pågår till exempel en jättediskussion om hur Wikipedia behöver fler kvinnor. Vilket annat internetfenomen bjuder så öppet in de grupper man har identifierat som minoriteter?
Med andra ord: alla frågor som DN har tänkt att ta upp går att sammanfatta på Wikipedia. Därför vore det bra ifall de tog kontakt med någon från Wikipedia (som man brukar göra när man gör ett reportage om något), och skrev en riktigt djupgående artikel om vad Wikipedia representerar. Som alltid ställer Wikimedia Sverige upp.