UR vill dela med sig

Erik Fichtelius
Foto: Hannibal. Licens: Public domain.
Erik Fichtelius, VD för UR, skrev idag ett debattinlägg i Dagens Nyheter om att det måste bli lättare att återanvända material producerat av UR. Vi håller helt och hållet med honom, redan idag ligger hela Wikipedia under en Creative Commons licens som gör det möjligt att återanvända material från Wikipedia. Fichtelius pratar om att upphovsrättsfrågan måste lösas men som Anders S Lindbäck kommenterar har UR redan stora möjligheter att påverka själva. Men visst vore det bra om riksdagen tog ett beslut om att allt material som produceras med hjälp av statliga medel ska vara tillgängligt under en fri licens. Det är inte så extremt som det låter, idag gör man redan så i flera länder, bland annat i USA.