Årsmöte 2011

Nu är det dags för årsmöte. Först det viktiga:
Tid: 2011-03-26 14.00-17.00
Plats: Nordiska museet, Stockholm

Föredragningslista och handlingar kommer att finnas på vår wiki på denna sida:
http://se.wikimedia.org/wiki/Årsmöte_2011 (ej helt klart i skrivande stund)

Innan mötet ordnar vi en wikiredigeringsträff med tema bilddonationen från Nordiska museet 11.00-13.00 där vi tillsammans kan se till att få bilderna i användning. Handledning kommer att ges på plats så har du frågor om hur man redigerar är det ett utmärkt tillfälle.