Bengt Oberger i styrelsen

Jag är ekonom och pensionerad statstjänsteman, som sysslat med utvecklingssamarbete om näringslivs- och IT-utveckling i många år. Jag skriver gärna ny Wikipediartiklar och redigerar i befintliga, mest på svenska och ägnar mig också åt studier i konstvetenskap på Stockholms universitet.
Attribution: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)
Att skriva artiklar på Wikipedia och att ladda upp egna bilder på Wikimedia Commons började jag med i januari 2007, men jag har också tidigare yrkesmässigt arbetat med spridning av kunskap, framförallt i rollen av finansiär av kunskapsportalen Eldis. Jag har varit medlem i föreningen några år och kom med i styrelsen 2011, och arbetar där särskilt med utbildning och med personal. Tidigare år har jag medverkat i föreningens bås vid bokmässan och fotomässan samt i  Wikimedia Academy. Föreningens stora utmaning i år är att professionalisera verksamheten för att kunna göra ännu mera än idag. Om fem år ska föreningen ha betydligt fler medlemmar och också flera engagerade medlemmar.
Min favoritartikel på Wikipedia är ännu inte skriven, men kommer att behandla gränsöverskridande renskötsel i Sápmi, en bit av den finns i den nyskrivna artikeln Konventionen_mellan_Sverige_och_Norge_om_gränsöverskridande_renskötsel.  Bakom dessa gråa artikelnamn ligger ett mer än hundraårigt – för många okänt – drama om de svenska och norska storsamhällenas taskiga behandling av sina samer.
För övrigt hoppas jag att det ska bli möjligt att i samarbete med andra nordiska wikimediaföreningar stötta den fortsatta uppbyggnaden av Wikipedia på (nord)samiska, som idag har drygt 4.000 artiklar.