Wiki Loves Public Art

See below for English summary.

Samtidigt som Wiki Loves Monuments börjar närma sig sitt slut tar organiseringen för fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) fart. Glädjande nog har tävlingen nyligen fått sin första nationella koordinator, och vi har alltså en volontär som är villig att ta en ledande roll i organiseringen av tävlingen i sitt hemland! I det här fallet gäller det Beppo Stuhl från Österrike som glatt tagit emot facklan. Samtidigt pågår diskussioner i bland annat USA, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Polen, Storbritannien och Sverige om vad som behövs och hur tävlingen skall organiseras och vi ser med spänd förväntan fram emot vem som kommer att stiga fram för att ta en ledande roll i de länderna. Fler länder vore dock önskvärt och om ni har några bra kontakter i andra länder, skriv till dem och tipsa dem om våra planer!

I en del av länderna rör det sig om mindre versioner av tävlingen, antingen, såsom i Storbritannien, i ett mindre geografiskt område (området runt Wolverhampton) eller som i Frankrike med ett mer begränsat tema (det vill säga ett fokus på endast äldre konstverk, som med säkerhet är Public Domain). Likt Wiki Loves Monuments är inte målet att få identiska tävlingar i de olika länderna då förutsättningarna är så oerhört olika utan det centrala är att få fram så många fria foton som möjligt och aktivera nya och gamla volontärer. Det är alltså viktigt att organiseringen är flexibel och vi gör vårt bästa för att skapa innovativa lösningar på de organisatoriska problem vi står inför.

För att samla upp olika bra idéer och stötta varandra har Beppo Stuhl och Wikimedia Österrike redan bjudit in oss som deltar i organiseringen av tävlingen till ett möte i november i vackra Wien för att diskutera tävlingen och hur vi skall göra den så framgångsrik som möjligt.

I Sverige har ännu ingen nationell koordinator trätt fram, men tills vidare så har jag så smått påbörjat arbetet. Jag har inlett kontakter med företrädare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har glädjande nog visat sig vara väldigt positiva till att hjälpa oss att organisera tävlingen och vi har ett möte om hur vi ska kunna samarbeta redan nästa vecka. Detta är väldigt tursamt då SKL är en perfekt partner när vi ska kontakta och övertyga kommuner och landsting om att släppa de databaser med de konstverk som finns på allmän plats under en fri licens så att vi kan skapa en nationell databas över dessa. En sådan nationell databas vore den första i sitt slag!

Rent konkret har den svenska delen av tävlingen fyra mål:

  1. att skapa en komplett, fritt licensierad, sammanställning av alla konstverk på allmän plats i Sverige på Wikipedia;
  2. att öka andelen bidragsgivare till fri kunskap;
  3. att öka samarbetet med institutioner som har kopplingar till konst och få dem att släppa sin data och sin information fri; och sist men inte minst
  4. att öka allmänhetens kännedom om Wikimedias samt vår partner Europeanas arbete (www.europeana.org) med att digitalisera vårt gemensamma kulturarv.

Vi får se hur mötet går med SKL nästa vecka. Förhoppningsvis kommer vi att ha nått flera steg närmare att nå det första målet. Jag ska se till att hålla er uppdaterade!

Med vänliga och glada hälsningar,

John Andersson

Wikimedia Sverige

—-

As Wiki Loves Monuments is coming to an end, the organization of Wiki Loves Public Art (WLPA) is steadily moving forward. Recently Beppo Stuhl became our first confirmed National Coordinator, taking a leading role with the organization of WLPA in Austria. At the same time discussions about the possibility of organizing the contest is moving forward in the U.S., Switzerland, Germany, the Netherlands, France, Poland, U.K. and Sweden. We are looking forward to see who will step up and take the lead in those countries! Of course we would like to have more countries joining in, so please let your friends now about WLPA and tell them to get organized.

Beppo and Wikimedia Austria have already kindly invited all the National Coordinators to the beautiful city of Vienna in November 2012, to discus the contest and how we can make WLPA as successful as possible. So sign up now so you can join us in Vienna!

In Sweden we are working on a cooperation with the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), an interest organization for all the municipalities and regions in Sweden, to try to get their members to release their data about public artworks under a free license. We will then collect and combine all of the databases on Wikipedia and by doing so creating the first national database of its kind in Sweden.

Hopefully WMSE and SKL will reach an agreement how to proceed with this and get it going as soon as possible. I will keep you updated.

Cheers,

John Andersson

Wikimedia Sweden