Wikipedia i utbildning i Göteborg

Tjugofem intresserade lärare och pedagoger i Göteborg fick i tisdags lära sig hur Wikipedia fungerar under rubriken ”Wikipedia – kan man lita på det?”. Föreläsningen arrangerades av Center för skolutveckling i Göteborgs stad och hölls av wikipedianerna Per A.J. Andersson och Mattias Blomgren.

Deltagarna fick följa med på en resa från Nationalencyklopedins artikel om Wikipedia, över till Wikipedia och dess språkversioner, Wikipedias grundprinciper, relevans och verifierbarhet. Helt plötsligt hördes ylande vargar i lokalen, då vi studerade hur artikeln varg är uppbyggd; den artikeln är nämligen ljudillustrerad. Wikipedias snabbhet att sprida nyheter, och hur en artikel om en nyhet utvecklas, följdes i artikeln om terrorattentaten i Norge 2011. Det gavs också en inblick i hur klotter hanteras.

De var mycket engagerade och ställde många frågor under föreläsningen. Efter en kort kaffepaus gick vi över till att tala om Wikimedia Sveriges projekt Wikipedia i utbildning, där de fick en del tips om hur de kan använda Wikipedia.

Avslutningsvis diskuterades hur vi går vidare och det beslöts att hålla en workshop, vid vilken de får fördjupade kunskaper i att redigera och själva får möjlighet att redigera på Wikipedia. Denna workshop kommer att hållas den 24 april. Efter två timmar gick deltagarna därifrån med nya kunskaper om Wikipedia och de var mycket nöjda med föreläsningen.

Till hösten ser de fram emot att Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan i Skara, kommer och berättar hur hon använder Wikipedia i utbildningen.

Wikimedia Sverige har genom denna föreläsning inlett ett samarbete med skolorna i Göteborg.

1 tanke om “Wikipedia i utbildning i Göteborg

Comments are closed.