De internationella vinnarna av Wiki Loves Public Arts 2013

See below for the English translation.

Den internationella juryn är glad att kunna offentliggöra vinnarna i Wiki Loves Public Art 2013. Totalt laddade fler än 9250 bilder upp till tävlingen av 225 deltagare varav 57 procent aldrig tidigare laddat upp bilder. De fem deltagande länderna hade möjlighet att nominera 10 bilder till den internationella juryn. Juryn bestod av Arild Vågen (Sverige), Anav Sonara (Indien), Ingrida Vosyliūtė (Litauen) and Michael Kramer (Tyskland).

Juryn valde att använda Wikimedia Common som plattform för sitt arbete. Vi skapade en resultatsida där. Arbetet genomfördes i tre omgångar. I den första omgången hade jurymedlemmarna möjlighet att nominera bilder för omgång 2 och 3. De fem bilderna som fick tre eller fler röster gick direkt till tredje omgången. I den andra omgången ingick alla bilder som fått två röster i första omgången, alla medlemmar av juryn hade 5 röster. Den tredje och sista omgången inkluderade fem bilder från första omgången, och fyra bilder från andra omgången. Från de nio bilderna valde vi ut tre vinnare:

Ricardo Bofill (Ricard Bofill Leví), Les quatre barres de la senyera catalana 8 DSC09517.jpg Foto: Coldcreation Licens: CC BY-SA 3.0 ES

Vi gav förstapriset till ”Coldcreations” foto av Ricardo Bofills skulptur Les quatre barres de la senyera catalana, i Barcelona, Spanien. Kommentar från juryn: ”Simple and bright, well balanced, good composition, lighting, catches the spirit of Barcelona”.

Aino Fountain by artist Emil Wikström in Lahti, Finland. Photo: Kartanofoto

Vi gav andrapriset till ”Kartanofotos” foto av Emil Wikströms fontän Aino, i Lahti, Finland. Kommentar från juryn: ”Vivid and vibrant photo, nice dominance of green color (background, reflections in the water, statues)”.

File:PikiWiki Israel 32088 Beating Heart.jpg Foto: Gila Brand Licens: CC BY 2.5

Vi gav tredjepriset till ”Gila Brands” foto av Yaacov Agams skulptur A Beating Heart, i Jerusalem, Israel. Kommentar från juryn: ”Strong, expressive and charming photo, well chosen camera angle and focus, emphasis on the most significant details”.

Fullständigt resultat från WLPA 2013 finns tillgänglig här.

Arild Vågen,
koordinator för den internationella juryn i WLPA 2013.

ENGLISH VERSION

The International Winners of Wiki Loves Public Art 2013

The international jury is happy to announce the winning photos of Wiki Loves Public Art 2013. All in all, more than 9,250 images were uploaded as part of the contest by 225 uploaders, of which 57 percent were first time contributors. All five participating countries had the opportunity to nominate 10 photos to the international contest. The international jury consists of Arild Vågen (Sweden), (Anav Sonara) (India), Ingrida Vosyliūtė (Lithuania) and Michael Kramer (Germany).

The jury chose to use Wikimedia Commons as the platform for the jury’s work and we created a jury page there. The work was carried out in three stages. In the first round each member of the jury had the opportunity to nominate images to the second and third round. The five images that received 3 or more votes in round 1 went directly to the final. The second round included all the images that received two votes in the first round and each jury member had 5 votes. The third and final round included 5 images from round 1 and 4 images from round 2. From the nine images in the final, we chose three winners.

Ricardo Bofill (Ricard Bofill Leví), Les quatre barres de la senyera catalana 8 DSC09517.jpg Foto: Coldcreation Licens: CC BY-SA 3.0 ES

We awarded the first prize to Coldcreation’s images of Ricardo Bofill´s artwork Les quatre barres de la senyera catalana, in Barcelona, Spain. Comment from the jury: Simple and bright, well balanced, good composition, lighting, catches the spirit of Barcelona.

Aino Fountain by artist Emil Wikström in Lahti, Finland. Photo: Kartanofoto

We awarded the second prize to Kartanofoto’s images of Emil Wikström’s fountain Aino, in Lahti, Finland. Comment from the jury: Vivid and vibrant photo, nice dominance of green color (background, reflections in the water, statues).

File:PikiWiki Israel 32088 Beating Heart.jpg Foto: Gila Brand Licens: CC BY 2.5

We awarded the third prize to Gila Brand’s images of Yaacov Agam’s sculpture A Beating Heart, in Jerusalem, Israel. Comment from the jury: Strong, expressive and charming photo, well chosen camera angle and focus, emphasis on the most significant details.

The full results of WLPA are Results available here.

Arild Vågen, coordinator of the international jury for WLPA 2013.