Vinnarna av Wiki Loves Public Art i Sverige

See below for the English translation.

Här är vinnarna till Wiki Loves Public Art i Sverige!

Första pris

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Andra pris

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Tredje pris

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Fjärde till tionde plats

Utan inbördes ordning.

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
När jag först tittade igenom de 270 bilder som var med i fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) i Sverige, tänkte jag att det blir ett stort och krävande jobb att kunna välja endast tio bilder att skicka vidare till den internationella tävlingen. Detta på grund av att ALLA bilder i den svenska delen av WLPA hade sådan högt kvalité! Det fanns utmärkta bilder av både minitatyr och stora skulpturer, samt mycket zoom-vänliga bilder av målningar och av färgstarka och udda (men ändå väldigt fina) afrikanska och asiatiska masker.
Tio bilder fick till slut gå vidare i tävlingen, efter två röstningsomgångar av de fem jurymedlemmarna. Bilderna bedömdes med hänsyn till följande tre riterier: tekniskt kvalitet, originalitet samt nyttan av bilden för Wikipedia. Jurymedlemmarna var Rose-Marie Westling och Hannes Anderzen, båda fotografer på Världskulturmuseerna, Mikael Lindmark från Wikipedia-communityn, Adethya Sudarsanan som  gästjuryledamot från Indien samt av mig själv som  ordförande för juryn. Du kan ta en titt på juryarbetet samt se alla de bilder som var med i tävlingen genom den här länken http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Nu vill jag bara gratulera alla de som vunnit och önska alla de tio bilder som nu går vidare till den internationella delen av Wiki Loves Public Art lycka till! Vi har så fina bilder att skicka vidare och nu kan vi bara hoppas för att en av dem kommer vinna även där!
Med vänliga hälsningar,
Laura Tuononen
Ordförande för juryn i WLPA i Sverige

Here are the winners of Wiki Loves Public Art in Sweden!

First prize

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Second prize

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Third price

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Fourth to tenth prize

In no particular order

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
When going through the 270 pictures submitted to the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden, it felt like a huge task to be able to choose only the ten best photos! This was because the quality of ALL of the submissions was extremely high! We had some amazing photos of miniature and life size sculptures, some very zoom-friendly pictures of paintings and then the colourful pictures of the rather odd but non-the-less amazing celebratory masks to mention a few examples.
The ten pictures that finally were chosen to be sent forward to the international competition had to go through two stages of online voting by the five jury members. The pictures to go forward were judged for example based on the following criteria: their technical quality, originality as well as their usefulness for Wikipedia. The jury consisted of Rose-Marie Westling and Hannes Anderzen, both photographers from Världskulturmuseerna; Mikael Lindmark from the Wikipedia-community; Adethya Sudarsanan as a guest jury member from India; and of myself as the chairperson of the jury. You can go find out more about the jury work as well as about to see the contest submissions here http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Now I wish to send my dearest congratulations to all of the winners and to wish good luck to the final ten in the international Wiki Loves Public Art contest! I think we have some very quality pictures to send forward and would love to see one of them to take the full pot!
Best wishes,
Laura Tuononen
Chairperson of the jury for WLPA in  Sweden