Träffa den samiska journalisten Liv Inger Somby – öppningstalare under Wikimania 2019

Skrivet av Astrid Carlsen, verksamhetschef, Wikimedia Norge.
Länk till version på nordsamiska.

Foto: Sabine Rønsen, CC-BY-SA 4.0.

För oss, det samiska folket, är digitala plattformar som Wikipedia väldigt viktiga. Min dröm är att samiska barn över landsgränser kan kommunicera på samiska språk, och gemensamma återupplivningsprojekt på Wikimediaplattformarna är ett fantastiskt verktyg för att kunna nå detta mål.
–Liv Inger Somby, spotlighttalare på Wikimania 2019

Samerna har levt i de nordligaste delarna av vad som idag är Norge, Sverige, Finland och Ryssland i tusentals år. Under en stor del av tiden har samerna diskriminerats av de som kontrollerat deras områden, liksom problemen som uppstår av att arbeta över nationella gränser i fyra olika länder. 

För första gången någonsin arrangeras Wikimania i norden, och Wikimedia Sverige och Norge som organisatörer såg dessa erfarenheter som mycket viktiga att ha med i konferensen. Wikimania är en årlig konferens som firar Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten, och i år kretsar temat för Wikimania kring idén om att vi är “starkare tillsammans”, med fokus på kopplingen mellan Wikipedias vision om att sprida fri kunskap till hela världen och FN:s Globala mål.

Det är bakgrunden till att vi har bjudit in den samiska journalisten Liv Inger Somby, som även är lektor vid Samiska högskolan i Guovdageaidnu i Nordnorge, som öppningstalare under en av konferensens största händelser, en “spotlight session” 16 augusti i Stockholms universitets Aula magna. Fram till och med 31 juli kan du förtidsanmäla dig på Eventbrite.

Sombys tal, med titeln Vikten av minoritetsspråk – Vilka utmaningar står de samiska språken inför, ett folk i fyra länder med nio språk? , kommer utgå från hennes gedigna erfarenhet. Efter att ha vuxit upp i de finska delarna av Sápmi använder Somby både nordsamiska och norska i vardagen. Hon samarbetar nära med Wikimedia Norge, en fristående del av den internationella Wikimediarörelsen, och medarrangör av Wikimania 2019, för att utöka Wikipedias täckning av det samiska folket, och är också en medlem av den norska sannings- och försoningskommissionen, som utreder konsekvenserna av förnorskningen av samer och kväner i Norge. 

Foto: Riddu Riđđu, CC-BY-SA 2.0.

Jag intervjuade Somby under Riddu Riđđu, den årliga internationella festivalen för ursprungsmusik i Kåfjord, Norge. Vi talade om hennes förväntningar inför Wikimania och varför hon tycker att det är viktigt att lägga vikt vid ursprungsspråk och digital inkludering när man pratar om att dela fri kunskap. 

Liv Inger Somby: Jag blev lite överraskad när jag fick frågan om att tala under Wikimania, och frågade mig själv om jag verkligen var rätt person till det. Jag har varit journalist under många årtionden, har täckt Sápmi för Norges public service och berättat det samiska folkets berättelser. Jag har sett den utveckling som har skett sedan jag gick till skolan för ett femtiotal år sedan, när det bara fanns en skolbok på nordsamiska. Idag undervisar jag i ursprungsjournalistik och insåg att jag inte skulle kunna tacka nej till möjligheten att tala till en internationell publik med så stor mångfald som Wikimania, för att delge min kunskap om hur ursprungsspråk kan hållas vid liv och att betona det ansvar vi har för att göra det.

Astrid Carlsen: Vilken påverkan tror du att UNESCO:s internationella år för minoritetsspråk kan ha?

Somby: Året för minoritetsspråk har hjälpt till att belysa det ansvar vi alla har, över nationsgränser och på global nivå, för att hålla ursprungsspråk vid liv. Internationella organisationer och rörelser som Wikimediarörelsen har en särskild position för att kunna leda detta arbete. Vi frågas ofta varför världen skulle bry sig om att stödja återupplivningsprojekt för språk när få talare finns kvar, men vi menar att privilegiet att samla, dela och finna kunskap på ditt eget språk och din dator och telefon borde ges till många fler. Skatten av samiska ord för fiske och jakt, traditionell musik och samiska platsnamn borde delas med norska, svenska, finska och ryska barn.

Carlsen: Vilka förhoppningar har du på användningen av samiska språk om 20 år?

Somby: Vi, det samiska folket, måste fortsätta att hålla vår orala historia vid liv och dela den på digitala plattformar, som Wikipedia, när vår kultur tillåter det. Att göra så kommer göra det möjligt för vår kunskap att delas med framtida generationer. Min dröm är att samiska barn, oavsett var de växer upp, kan kommunicera på samiska språk. Men för att göra detta behöver vi fler projekt över hela Sápmi och solidaritet i hur vi spenderar resurser – exempelvis ger den finansiering som finns tillgänglig i Norge via Sametinget en helt annan situation än i andra länder.

För Wikimania 2019:s publik vill jag ge inspiration genom det arbete vi redan har gjort för att återuppliva de samiska språken i Norge, och betona att detta måste ses som ett gemensamt ansvar mellan majoritets- och minoritetsbefolkningar.

Loga dán davvisámegillii.

1 tanke om “Träffa den samiska journalisten Liv Inger Somby – öppningstalare under Wikimania 2019

Comments are closed.